Derimot: Globalister vil ta eierskap til vårt vann FN og WEF vil begynne å beordre medlemslandene til å rasjonere på drikkevannet

Derimot.no

derimot.no:

Av Sean Adl-Tabatabai

World Economic Forum og FN vil beordre medlemslandene til å begynne å rasjonere folks drikkevann som en del av deres ‘Great Reset’-agenda for å redde menneskeheten.

Den globalistiske organisasjonen er vertskap for en konferanse om vann i New York, som en del av FNs søken etter å nå sine 17 bærekraftige utviklingsmål. Hvis de blir realisert, oppnådd og vedtatt, vil den globalistiske eliten få total kontroll over alle menneskelige aktiviteter.

Washington Times rapporterer: Ingen fattigdom eller sult. God helse – både fysisk og psykisk – for alle. Likestilling. Og nå, rent vann og sanitæranlegg. Dette er de første bærekraftige utviklings-målene, et prosjekt fra FNs avdeling for økonomiske og sosiale forhold. Regjeringen vil ta skattepenger og bruke lovendringer, for å presse alle mot deres perfekt verden som aldri vil komme.

FN/WEF later som de har makten til å utrydde fattigdom, dårlig helse, forurensning, sult og diskriminering av alle slag; sørge for godt betalte jobber for alle – samtidig som de styrer produksjon og forbruk; sikre fred og rettferdighet over hele verden, og love at alt vil være som i et nirvana – hvis bare alle verdens regjeringer vil gi avkall på sin suverenitet, bøye seg for diktatene fra FN og gi opp kontanter, frihet og valg. For felleskapets beste, så klart.

«Konferansen har som mål å øke bevisstheten om den globale vannkrisen og bestemme tiltak for å oppnå internasjonalt vedtatte vannrelaterte mål,» skrev World Economic Forum i et innlegg nylig. «The Global Commission on the Economics of Water, lansert på World Economic Forums årsmøte i 2022, vil rapportere om dette, å verdsette og administrere vann som et felles gode,» skrev World Economic Forum i det samme innlegget.

Akkurat som Paris-avtalen lovet en slutt på forurensning – hvis bare mennesker ville slutte å ta fly og kjøre biler, og varme opp hjemmene sine og bruke gassovner – vil nå denne drikkevannavtalen uten tvil love en slutt på tørst – så lenge verdens mennesker forenes og overholder alle de kommende FN-vanndiktatene.

Denne truende modellens diktater er ennå ikke kjent, men hintene er der. FN planlegger å beskytte vann som brukes til bading; vann som brukes til utbygging; vann som er hjemsted for sjøliv; og vann som brukes til transport. Så de kommende forordningene vil sannsynligvis fokusere på begrensninger for vannbruk i boliger, kostbare prisøkninger for å få tilgang til vannet; om forbud mot bruk av vann i landbruket, kostbare prisøkninger på vann for bøndene; streng kontroll av typer og antall skip som kan seile på hav og elver og kanaler, og kostbare prisøkninger for denne transportformen.

Deretter vil utligningskravene komme – som med karbonkompensasjon, vil FN’s vann-Tsarer kreve at handel skal balansere den antatte forurensningen av vannveiene. Så å fiske i helgene med familien blir for dyrt – og regulert. «Naturressurskriser, inkludert vann og mat, er de 10 største farene menneskeheten står overfor i det kommende tiåret,» skrev World Economic Forum.

Hysteriet etableres. De hysteriske påstandene blir hypet opp av media. «Som den globale oppvarming fortsetter, vil vanlig vær bli i ferd med å være en saga blott, noe som forverrer vannkrisen», skrev World Economic Forum. Klimaalarmisme og en hypet vannkrise sammenlagt: Frykten i befolkningene øker. «Det er klart at vi må revurdere vår tilnærming til hvordan vi best kan administrere og verdsette vann,» skrev World Economic Forum. «Hvordan kan vi dele kostnadene med å forhindre eller redusere tørke og flom som forverres av global oppvarming?».

Det er et spørsmål de globale byråkratene ønsker å få svar på på denne måten: Ved å overlate all menneskelig aktivitet under styring av FN og dets utvalgte partnere i global politikk. Det er dette vannkonferansen leder frem til. Globalistene vil ikke slutte før de gjør alle mennesker i alle nasjoner maktesløse- selv om de må gjøre det en dråpe om gangen.

Kommentar av Northern Light:

FN og den globale finanselitens offisielle organisasjon World Economic Forum, inngikk partnerskap for noen år siden, som ikke blir omtalt av deres hovedstrømpresse. De opptrer stadig mer offentlig med FN. Finanseliten vil ha full kontroll og eierskap på det eksistensielle for mennesket; Drikkevann og mat. Som en av dem – Henry Kissinger sa: «Kontrollerer du drikkevannet og maten, styrer du befolkningene».


Fra News Punch, publisert 2. april 2023. skrevet av Sean Adl-Tabatabai, tidligere i BBC, grunnlegger av News Punch. Oversatt av Northern Light fra engelsk. Linker og video i originalartikkelen.
Originalartikkel: The UN and WEF Order Government’s To Begin Rationing Water Supply Into People’s Homes.

Les artikkelen direkte på derimot.no