Erkebiskop Carlo Maria Vigano ber om motstand mot den nye verdensordenen, som fører en krig mot hele menneskeheten

Politikeren.com
Read Time:45 Second

Erkebiskopen oppfordrer herskere, politikere og religiøse ledere, intellektuelle og alle mennesker av god vilje til å forene seg i en allianse som vil utstede et anti-globalistisk manifest som punkt for punkt tilbakeviser feilene og avvikene til denne nye verdensordenen dystopi.

Denne anti-globalistiske alliansen må bringe sammen nasjoner som ønsker å unnslippe tyranniets helvete og bekrefte sin suverenitet ved å inngå avtaler om samarbeid med land og folk som deler prinsippet om en felles lengsel etter frihet, rettferdighet og godhet.

Han etterlyser et enkelt og greit program der vi kan frigjøre menneskeheten fra et totalitært regime som inkorporerer grusomhetene til de verste diktaturene gjennom tidene.

“Hvis vi fortsetter å nøle, hvis vi ikke klarer å fatte trusselen som truer oss alle, hvis vi ikke reagerer ved å organisere oss i en målbevisst og modig motstand, vil ikke dette infernalske regimet som etablerer seg overalt bli stoppet.”

Les artikkelen direkte på Politikeren