Er vår kriseberedskap god nok?

Demokratene.no

Demokratene Norge

Er vår kriseberedskap god nok?

Av: Dag Myhre, studieleder – Demokratene i Oslo
Etter deltagelse i ett 2 dagers seminar om kriseberedskap i forkant av en varslet solstorm i 2013, arrangert av KFB, Kvinners Frivillige Beredskap, vil jeg henlede oppmerksomheten på graden av risiko som samfunnet står overfor i den sammenheng.
Solstorm er et begrep som ble utredet med entusiasme og fagkunnskap av astrofysiker Knut Jørgen Røed Ødegaard ved universitetet i Oslo.En slik solstorm er varslet i 2013 av NASA og antydet å bli vesentlig sterkere enn tidligere tilfeller.Vi så illustrasjoner av den ødeleggelsen på elektriske kraftgeneratorer som tidligere solstormer hadde forårsaket, og at strømnettet ved tidligere anledninger hadde falt totalt ut flere steder i verden og over relativ lang tid.
En slik hendelse kan kanskje sammenlignes med hva som kan skje ved elektronisk krigføring, dvs hacking av data baser, eller annen form for sabotasje.

Seminaret stilte med tung ekspertise fra forskjellige avdelinger i Forsvaret og Sivilforsvaret og krisespillet, som gikk over 3 faser, ga stoff til ettertanke.
For det det første så er det skremmende hvor lite beredskap fedrelandet kan stille opp med dersom noe uventet skulle skje.
Regler som tidligere bestemte at beredskapsressurser som korn, andre matvarer, olje og bensin, medisiner etc vil være tilgjengelig i en viss tid, er for det meste avviklet.Vi er i dag avhengig av daglig import av de fleste livsviktige ressurser og stans av denne importen vil på veldig kort tid skape alvorlige problemer.En solstorm, men også en fiendtlig handling fra en annen makt, vil nærmest øyeblikkelig, kunne skape en nasjonal katastrofesituasjon.Dersom strømnettet over store deler av landet skulle kollapse, over mer enn noen få dager, vil konsekvensene kunne bli mer alvorlige enn noen vil tro.Bare få av hospitalene i landet har eget strømanlegg, oppvarming av hundretusenvis av bosteder vil opphøre, kjølelagre for matvarer vil tine, tilgang på drivstoff vil bli vanskeliggjort, vannbåren fjernvarmeanlegg vil ikke fungere, byer vil bli mørklagt etc.En solstorm kan også ramme elektronikken i moderne biler som ikke vil starte.Man må kanskje innføre rasjonering og Forsvaret eller Sivilforsvaret må mobiliseres som vakthold ved forskjellige ressurslagre.Evakuering av pasienter fra sykehus uten strøm, til andre sykehus eller til cruiseferger kan bli aktuelt. Også vannforsyningen til husholdingene kan stoppe opp ved ett strømkutt.Vi kan oppleve at det ikke er mulig å bruke kredittkort, at bankene ikke kan utbetale penger, at all kommunikasjon som radio, TV, mobiltelefon, vanlig telefon etc, slutter å virke.All GPS navigasjon for biler, fly og båter vil slutte å fungere.Samfunnet blir mer og mer avhengig av data og det er en illusjon å tro at det finnes «manual backup» eller «å gjøre som vi gjorde i gamle dager».Om el-nettet skulle gå ned over tid, vil konsekvensene raskt bli en nasjonal katastrofe av gigantiske proporsjoner.  

Vi tenker ikke noe særlig på slike ting til daglig, men det vi alle bør gjøre er å ha et begrenset forråd av mat i huset og vedovn med kokemuligheter og ved i beredskap.Demokratene bør også her, ta initiativ til å henlede folks oppmerksomhet om den generelle beredskap i samfunnet.Både Sivilforsvar, Heimevernet og Forsvaret lider i dag av stadig reduserte ressurser og om en krise skulle oppstå, er det mer enn tvilsomt om vi har personell og planer som er tilstrekkelig.Beredskaps planer i form av stående ordre til forskjellige avdelinger dersom strømmen går og all normal kommunikasjon blir umuliggjort, er ikke tilstrekkelig.

Som en representant fra forsvaret slo fast: det er ikke stort mer enn heimevernet vi kan mobilisere og de blir redusert hvert år.

Hvor står vi om en landsomfattende katastrofe skulle inntreffe?

Artikkelen Er vår kriseberedskap god nok? ble først skrevet på Demokratene Norge og er skrevet av Redaksjonen i Demokratene

Les artikkelen direkte fra kilden