Energikommisjon

argumentagder.no

Lederartikkel 06.01.2022: Olje og energiminister Marte Mjøs Persens initiativ for oppnevning av en energikommisjon er naturlig i lys av dagens eksploderende strømpriser som rammer vanlige folk over hele landet. Og var det ikke statsminister Jonas Gahr Støre som i valgkampen lovet at nå var det vanlige folks tur?

Av redaksjonen

Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap) varslet før jul at hun vil sette ned en egen energikommisjon som skal evaluere situasjonen i kraftmarkedet. Det er naturlig i en situasjon der flertallet av det norske folk sliter med å forstå hvordan vi plutselig kunne ende opp med Nord-Europas dyreste-strømpriser . Frustrasjonen blant sindige nordmenn er stor. Miljøvennlig utslippsfri elektrisk energi til en rimelig penge har for oss nordboere vært en selvfølgelighet. Det er den ikke lenger.

Strøm er ingen vanlig vare som man kan unnvære hvis den blir for dyr i forhold til økonomien. I dagens samfunn er den et primærbehov på linje med vann og mat. Den kan derfor ikke betraktes som en vanlig handelsvare som varierer i pris etter reglene for tilbud og etterspørsel. Den er rett og slett en livsnødvendighet. Nå viser det seg at nesten halvparten av strømprisen i realiteten er avgifter som flyter tilbake til det offentlige. Revisor Aage P. Danielsen har i en serie artikler på Argument Agder med tittelen Hva har skjedd med strømprisene – og hvorfor ble det slik? dokumentert hvordan prissystemet fungerer.

Mange opplever at dagens strømpris er en form for skatt. Det er en av mange flate skatter hvor alle betaler likt etter forbruk uten hensyn til inntekt eller formue. Og de som har de dårligste boligene med liten eller ingen isolasjon får de største strømregningene. Mange av disse har dårlig økonomi og sliter med å få endene til å møtes.

Regjeringen vil bli målt mot hvordan den håndterer strømkrisen som treffer hele det politiske grunnfjell til begge regjeringspartiene.

For vann, kloakk og renovasjon skal man imidlertid betale etter selvkostprinsippet. Kommunene kan ikke ta seg mer betalt for disse tjenestene enn hva det koster å levere dem. Men hva er forskjellen på renovasjon og vann i forhold til strøm?

Det er på høy tid med en energikommisjon. Vi hilser derfor velkommen olje og energiminister Mjøs Persens initiativ for en ny energiutredning. Den bør oppnevnes snarest, og fylles med medlemmer fra alle deler av landet som fra ulike perspektiv kan bidra til et bedre prisregime for elektrisk energi. Et godt navn fra Sørlandet er revisor Danielsen som i en meget godt lest artikkel i Argument Agder ga et enkelt forslag til løsning. Da regjeringen noen dager senere kom opp med sin nødløsning lignet den til forveksling Danielsens forslag.

Regjeringen vil bli målt mot hvordan den håndterer strømkrisen som treffer hele det politiske grunnfjell til begge regjeringspartiene. Uten at dette problemet løses på en tilfredsstillende måte vil denne regjeringen ikke lykkes. Dens fremtid avhenger derfor av en god løsning på strømkrisen.

Kommentarer? Gå til vår Facebookside eller send til post@argumentagder.no