En mulig matkrise eller total galskap?

Demokratene.no

Demokratene Norge

En mulig matkrise eller total galskap?

Av: Hege Jensen, Lokallagsleder i Demokratene Hedemarken
Vi hører om bønder som melder inn sine besetninger til slakt, om bønder som ikke vet om det er mulig å få sådd noe i år, før jordbruksforhandlingene er på plass i henhold til kornproduksjon og jordbruk. Såinga må gjøres innen få uker. Vi står rett og slett ovenfor en mulig krise i matproduksjon her i Norge, om ikke regjeringen nå responderer og gir forutsigbarhet til næringa. Bønder er på konkursens rand. En bonde har uttalt at han går i minus med kr. 3000,- hver dag! Det er snakk om store underskudd og vet ikke hvordan de skal kunne fortsette produksjonen, for å imøtekomme forbrukerne slik som deg og meg. De vet ikke hva priskompensasjonen blir, hva kostnader på kunstgjødsel blir, eller hva prisen på rundballeplastikk vil koste. I tillegg vil det bli vanskelig å få tak i mat til dyra. Med denne galskapen vi står i nå, kan vi stille spørsmål om hvor vi står om få år?

Alle opplever en hverdag med økte strømpriser, økte drivstoffavgifter, økte matpriser og renteoppgang. Næringskjeden i matproduksjon står i stor fare for å bli forvitret. Norge er ca. 46 % selvforsynt, men det varer ikke lenge slik situasjonen nå er blitt. 

Regjeringa skylder på Ukrainakrigen, noe som er noe forbannet tull. Dette er noe regjeringen dekker seg bak for å slippe ubehagelighetene ved at de faktisk er handlingslammet og nekter å ta grep før det er for sent.

Finansministeren er selv bonde og Trygve bør definitivt slutte å hoppe når Jonas sier hopp! Det er faktisk Vedum og Støre som i sammen kan bestemme om det skal bli matkrise i Norge eller ikke. Nå er det på tide å få ut finger` n og bidra til at folket har mat på bordet.

Demokratene ønsker fortsatt et effektivt landbruk og en landbrukspolitikk som støtter oppunder et norsk landbruk. Målet er at vi ikke skal komme under vår selvforsyningsgrad på mat. Matsikkerhet er viktig og vi mener at Norge må være godt nok rustet i internasjonale kriser med kornlagre og andre basislagre til minst 2 års forbruk.

Nå viser det seg at for å få mat på bordet, vil det bli vanskeligere å importere fra andre land som vi har gjort til nå. Det som skjer her hjemme i Norge, skjer også ute Europa. Belgia, Tyskland og Frankrike er noen eksempler. Vi blir derfor tvunget til å være selvforsynte. Atter en gang bes det om at Vedum og Støre ser allvoret og tar til fornuft, slik at bøndene kan produsere fremfor å måtte legge gårdsbrukene sine ned!

Artikkelen En mulig matkrise eller total galskap? ble først skrevet på Demokratene Norge og er skrevet av Redaksjonen i Demokratene

Les artikkelen direkte fra kilden