En indirekte krigserklæring til Russland: EU sender våpen til Ukraina.

Derimot.no

Denne artikkelen fra Paul Craig Roberts, tidligere stats-sekretær i Reagans regjering, snur opp ned på hva som er det vestlige narrativet akkurat nå. Vi har publisert en rekke artikler fra Roberts på Derimot.no i mange år. Vi kan bekrefte at det han sier i denne artikkelen har vært hans politiske ståsted i hele denne tiden: “Russland må si stopp ellers fortsetter vesten å presse på. De hører ikke på advarsler!”

I den forstand har han fått helt rett slik det ser ut akkurat nå.

Det er også korrekt at EU slutter seg til ( på Ukrainas side) den krigen som nå pågår i Ukraina på ved å sende våpen dit. Om ikke direkte så gjør de seg indirekte til krigsdeltakere slik åpenbart Norge også nå er i ferd med.

En logisk konsekvens av dette fra Russlands side ville være å stanse all energiforsyning til EU som ville føre til en umiddelbar krise i hele unionen. Når de ikke gjør dette forteller det at Russland har en begrenset målsetting med krigføringen i Ukraina. Det skal vi alle være glade for.

Men i den krigspsykose-tilstanden vi nå befinner oss i er det ikke lett å holde hodet kaldt. Det er lett å bli revet med og si eller gjøre uoverlagte ting som vi seinere kommer til å angre på.

Knut Lindtner
Redaktør

EU-kommisjonens president annonserer at de slutter seg til krigen mot Russland

Av Dr. Paul Craig Roberts

EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen kunngjorde at til tross for Putins advarsel, kommer EU til å finansiere kjøp og levering av våpen til Ukraina. Hun sa også at EU kommer til å inkludere Hviterussland, som ikke er involvert i kampene, i sanksjonene, fordi det er en russisk alliert. Hun sier at EU vil forby russiske medier fordi de ikke holder seg til den offisielle krigsfortellingen. 

EU-kommisjonens president kunngjør dermed at EU slutter seg til krigen på siden av de ukrainske nazistene, og Washingtons FN-ambassadør anklager Putin for å eskalere krigen. 

Vi ser her resultatene av Putins altfor mange år med å vise tålmodighet overfor Vesten. Vesten har blitt vant til å pålegge Russland straff på straff uten konsekvenser for seg selv. Nå får det plutselig konsekvenser, og alt er Putins feil.

Jeg har advart i en årrekke om at tålmodighetspolitikken (til Russland red.) til slutt ville mislykkes fordi Vesten ville fortsette å presse på til den trådte over en rød linje. Det har nå skjedd, og konsekvensene vil bli langt mer alvorlig enn om Russland hadde satt foten ned for lenge siden.

Russofobene anklager meg for å være pro-russisk fordi jeg gir objektiv analyse i stedet for å slutte meg til de tankeløse fordømmelsene. Jeg er den som så faren for atomkrig på grunn av begge siders feilaktige politikk. Det er de vestlige russofobene og den naive russiske tilliten til forhandlinger som har feilslått. Dessverre er det min analyse som viser seg å være riktig. Jeg kan ikke si at jeg er glad for det.

OPPDATERING: Det er slående at ingen i den vestlige ledelsen eller media forsto at Russland sikkerhetsbekymring var seriøse.  Enten Vesten så på Kremls bekymring som berettiget eller ikke, burde alt vært gjort for å berolige Russland. I stedet ble det motsatte gjort.   

Stoltenberg sa “hvis Kremls mål er å ha mindre NATO på sine grenser, vil landet bare få mer NATO.” For en arrogant dum ting å si. Denne hensynsløse uttalelsen kommer fra NATOs generalsekretær.  Han skulle umiddelbart ha blitt fjernet fra vervet. 

Jeg påpekte for 8 dager siden at denne ekstremt aggressive reaksjonen på en oppriktig sikkerhetsbekymring fra en stor militærmakt ville få svært alvorlige konsekvenser. Det overbeviste Kreml om at Russlands sikkerhetsproblem ikke kunne løses ved forhandlinger. Det var Stoltenberg som satte russerne på invasjonskurs.

EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen

Vesten har ikke lenger noen russiske eksperter. Vesten har folk direkte eller indirekte på det militær-/industrielle kompleksets lønninngsliste (den privateide krigsindustrien, red.) som ikke gjør annet enn å føyse unna Russland. Vesten har null evne til å se den andre siden. Dessuten utnevner Vesten kvinner som forsvarsministre, nasjonale sikkerhetsrådgivere og ledere av EU-kommisjonen for å vise sin inkluderendehet. Kvinnene må vise at de er like tøffe som menn og følgelig ta enda dårligere avgjørelser. 

Vi er faktisk i ferd med å slutte å eksistere rett og slett fordi den vestlige verden ikke er i stand til å ta en fornuftig avgjørelse. 

Vesten har ikke gjort annet enn å vekke krigens flammer og er nå nær ved å bli fortært i disse flammene.

Forsidebilde Joe Latimer

10 har lest innlegget i dag.
Innlegget er lest totalt 10 ganger.

Post Views: 50

Les artikkelen direkte på derimot.no