Dronning Jesabels grusomme straff

Nyhetsspeilet

Nyhetsspeilet.no:

Historiene fra Det gamle testament har hatt stor innflytelse på manges liv i det kristne Norge. Vi som vokste opp med søndagsskolen, kjenner Josefs vei fra de fattige kår og helt opp som Faraos nærmeste rådgiver. Den ondskapsfulle dronning Jesabel var mindre kjent, at hennes død skulle bli et motiv for en politisk drapsmetode vi dessverre har sett brukt i Norge flere ganger, er faktisk nødvendig å ta stilling til. Var her røtter til Det gamle testaments hevntokt? Så vi atter fariseere og yppersteprester i skjul bak halvmørke forheng utøve sitt maktmisbruk? Var de avguden Baals tilhengere, han som forlangte blodoffer? Jeg mottok et anonymt bidrag som nevner dette.

Skrevet av anonym


Jesabel-hevn-drapene

Jesabel var den ondeste maktkvinnen i Israel, i de ti stammers nordlige rike som oppstod da landet ble delt i to kongeriker etter kong Salomos død. Jesabel var heksedronningen som lokket sin ektemann kong Akab til onde gjerninger. Jesabels ondskap ble brått avsluttet ved at hun ble kastet ut av et vindu og døde. Hun ble tråkket i stykker av hester og snauspist av hunder, slik at bare skjelettet lå igjen på bakken.

Gro Harlem Brundtland, foto fra Der Spiegel, her.

Gro Harlem Brundtlands rolle i Norge kan med fordel sammenlignes med Jesabels rolle i Israel, dog ble Arne Olav ingen konge eller politiker. Men dagens statsminister Jonas Gahr Støre er et overtydelig Gro-produkt: Han var først timelærer ved Gros eget universitet Harvard. Gro hentet ham derfra for å gå gradene på statsministerkontoret allerede fra 1989. Men der var det ikke Gro som satt før 1990, Jonas var jo Høyre-mann på utsida og plaget Jan P. Syse på hans kontor under sjødemon-massakren Scandinavian Star 1990. Gro gikk løs på den siste betydelige nasjonalkonservative Høyre-politikeren Syse, først ved å kaste ham som statsminister 1990, og senere helt ut av dette liv, 1997. «Gjøkungen» Jonas gikk gradene videre inne på Gros kontor før han ble Gros stabssjef mens hun var statsminister.

Så måtte både Thorbjørn Jagland og Kjell Magne Bondevik slite med Gros håndplukkede stabssjef Jonas, og da er man ikke helt statsminister. På toppen av alt beholdt Jonas et ubetalt medlemskap i Høyre helt fram til 1996. På Gros diktat var/er Jonas illojal mot Arbeiderpartiets medlemmer så lenge/mye han kunne/kan. Han passet på å vente til han var forbi AUFs øvre aldersgrense (trolig 35 år) før han meldte seg inn i partiet, og da hadde Gro sluttet som statsminister i 1996. Etter å ha plaget Kjell Magne noen måneder på hans kontor, dro Jonas til Gro i Sveits i 1998. Her jobbet han for Gro i to omganger: Både med EØS-forhandlingene og i WHO.


«Han giftet seg også med Jesabel, datter til Etbaal, sidonernes konge, og begynte å dyrke Baal og tilbe ham.» 1. Kongebok 16.31, her


Det vi har observert av Gros synlige ondskap involverer fosterdrap og store menneskeofringer til sjødemoner, grove landssvik i form av snik-innmelding i EU, hasardiøse eksperimenter med befolkningens helse, Gros udugelige nikkedokker plassert i norske nøkkelposisjoner, diskret import av narkotika/farmasi-gifter og av fremmede kriminelle karteller, massive propaganda-løgner om energi, natur og klima, plyndring av våre naturressurser og angrep mot hele verdens middelklasse: Gro står egenhendig bak skapningen av de globalistiske kreftsvulstene GAVI og CEPI, satt opp for å forgifte verdens befolkning, koordinert med økonomisk nedsmelting for å ramme alt fritt næringsliv i hele verden.

Den global-koordinerte Corona-galskapen fra mars 2020 til mars 2022 hadde aldri vært mulig uten Gros onde klo i Geneve hvor hun designet både forgiftningskartellet GAVI og oppfølgeren CEPI, den siste med hjelp av Klaus Schwab som egenhendig har laget en slik institusjon – WEF. Står hekse-Gro under santa-Klaus overoppsyn, eller omvendt? Det kan vi ikke si noe om. Ting tyder på at Gro er enda tyngre demonbesatt enn den ett år eldre Klaus, ufattelig nok. Gro fikk først påspandert Klaus en rødfarget direktør Espen Barth Eide, og deretter hans nåværende president Børge Brende som er blå utenpå og rød inni. Klaus har så vidt vi vet ikke skapt tilsvarende figurer til å styre Gros egne krimkarteller GAVI og CEPI.

I Gro Harlem Brundtlands 83-årige levetid 1939-2022 har det skjedd tre viktige politiske Jesabel-hevntokter fra Gros ideologiske venner. Her er betydningsfulle menn blitt strategisk avlivet på samme vis som Jesabel ble:

Jan Garrigue Masaryk 1886-1948, foto, her.


Jesabel-drap ved viktige politiske avgjørelser

10. mars 1948: Tsjekkoslovakias utenriksminister Jan Masaryk ble kastet ut av et vindu og drept. Han var sønn av landsfaderen Tomas Masaryk, og motsatte seg kommunistkuppet i Praha 21. – 23. februar 1948. Kommunistfrykten som dette drapet var blitt designet for å skape, ble avgjørende for at Norge meldte seg inn i NATO.

12. oktober 1948: Bondepartiets leder Nils Trædal ble kastet ut fra 3. etasje fra sin Oslo-leilighet slik at han omkom. Dagspressen i Oslo fortidde drapet, som må ha vært et Gladio-drap. Sannsynligvis utført av Stay Behind 1, som ble etablert av Jens Chr. Hauge samme år. Det er senere blitt avslørt at det var en betingelse for å bli NATO-medlem at landet hadde en fungerende Gladio-styrke.

Nils Trødal, 1879-1948, foto, her.

Og dermed fungerte Trædal-drapet som en bestått opptaksprøve for norsk NATO-medlemskap. Det at Trædal var positiv til norsk NATO-medlemskap, var perfekt i denne sammenheng, da det mystiske dødsfallet skapte en kommunistfrykt som bidro til at folket samlet seg rundt NATO-medlemskapet. Tidligere SP-leder Johan J. Jakobsens biografi om Trædal ble skrevet under press, og kan ikke regnes som pålitelig. Jakobsen påstod at den nasjonalkonservative presten Trædal begikk selvmord, uten at det fantes noe troverdig motiv for selvmord. Jakobsens bok kom ut i 2005, på det alt annet enn SP-vennlige forlaget Gyldendal. Det vanket umiddelbart en løgnpremie til Jakobsens parti SP, nemlig deltagelse i Stoltenberg 2-regjeringen. Noe som ville ha vært umulig dersom Jakobsen hadde skrevet sannheten om at APs dypstat avlivet Trædal.


Jan Fredrik Wiborg, 1944-94, foto fra youtube, her.

21. juni 1994: Jan Fredrik Wiborg ble kastet ut av et hotellvindu i København slik at han døde momentant. Dette var det siste voldelige Gladio-drapet organisert av det norske Stay Behind 1, og Thorvald Stoltenberg brukte de siste årene av sitt arbeidsliv som ambassadør i København slik at han kontrollerte etterspillet etter dette drapet. Thorvalds kamuflasjejobb ble honorert med at han overtok lederskapet i den norske dypstaten, fra Jens Chr. Hauge i 1999.

Presidentskapet han hadde i Norges Røde Kors fra 1999 til 2008 var den perfekte dypstatstronen for Thorvald. Drapet på Wiborg i København 1994 fikk stanset forsøkene på omkamp om Gardermoen-utbyggingen, siden Wiborg satt inne med nøkkelopplysninger han aldri fikk presentert offentlig. Dessuten var det et viktig signal før folkeavstemningen om EU. Gro Harlem Brundtland dro til Korfu samtidig med Wiborg-drapet og undertegnet ulovlig norsk medlemskapsavtale 24. juni 1994. Når Gro undertegner et dokument, ser hun helst at menneskeliv ofres, for at hun skal kunne betrakte sin egen underskrift som gyldig.

Disse tre Jesabel-lignende drapene på brysomme menn er blitt koordinert i samråd med de internasjonale bank-kartellene som finansierte verdenskrigene og etablerte FN og NATO i etterkant av 2. verdenskrig. Gro Harlem Brundtland var statsminister i 1994, og hun utførte sin mest svikefulle enkelthandling mot den norske nasjonalstaten ved å reise til Korfu samtidig med Wiborg-drapet. Der satt hun og undertegnet avtalen om medlemskap for Norge i EU, senere overdekket av et kamuflasjetelt, kalt EØS-avtalen. Wiborg-drapet gjorde at motstanden mot Gardermoen-utbyggingen stilnet, og skapte dessuten frykt hos ledende EU-motstandere. Ringen ble sluttet ved disse tre drapene «Jan-Nils-Jan». Deretter var den tungrodde dypstatshæren Stay Behind 1 historie. Men et mye verre Gladio-system Stay Behind 2 ble samtidig rigget opp, og fullførelsen ble markert med Orderud-drapet 22. mai 1999.

Thorvald Stoltenberg, 1931-2018, foto fra avisen Nord-Salten, her

Dypstats-boss Jens Chr. Hauge var sjef for Stay Behind 1, og han overlot stafettpinnen til Thorvald Stoltenberg i 1999. Thorvald ble i kraft av dypstatssjef også sjef for Stay Behind 2, med Ketil Lund som sin «korrupsjonsansvarlige» for å ivareta dypstatens svikefulle formaljus. En rolle som Lund fikk lov til å demonstrere at han skulle tre inn i, ved å forfatte Lund-rapporten, som nettopp hadde til hensikt å kamuflere oppbyggingen av den farlige trojanske hesten Delta-troppen. Rett nok har den dekket seg bak det offisielle navnet «Politiets beredskapstropp», men den har aldri vært underordnet politi-hierarkiet eller justisdepartementet.

Delta-troppen er en farlig paramilitær gruppe som opererer i den altfor brede gråsonen mellom politi og forsvar i Norge, direkte styrt fra utlandet via PST i Nydalen. Tidligere måtte Delta-troppen bruke vanlige politistasjoner til sine utrykninger, og de måtte trene inne på Rena militærleir. Etableringen av den eksklusive dypstatsfestningen Taraldrud utenfor Kolbotn har fjernet alle beskyttelsesbelter som det norske folk tidligere hadde mot Delta-troppens herjinger. Dypstaten fant det nødvendig å bruke en vanlig politistasjon (Manglerud) og en vanlig militærleir (Rena) i de første 20 årene for å sementere illusjonen om at Delta-troppens oppgave var å beskytte Norges folk og land mot inntrengere utenfra.

«Triple-J» (Johan J. Jakobsen) visste nok at hans JJJ-initialer skapte resonanser hos Gros babylonske okkultister. Han lot seg presse til å bekjenne dypstatsløgnen om at Bondepartiets lederskikkelse Trædal hadde «angrepet seg selv i 1948» (altså ikke blitt Gladio-avlivet på Jesabel-vis av APs dypstat), som en nødvendig forutsetning for den første rødgrønne regjeringen i 2005. Denne Lund-påførte løgnen om Trædals «selvmord» ble i praksis det politiske testamentet til JJJ, for deretter fikk denne ungdommelige mannen offentlig munnkurv i en alder av 68 år. Paradoksalt nok har denne fete løgnen fungert som en livsforsikring for mennene i Senterpartiet som vet for mye, og den fremste av disse er Ola Borten Moe. Denne mannen er barnebarnet til Per Borten, som mer enn noen annen enkeltperson klarte å forhindre at Norge ble medlem i EUs forløper i 1972. Ola var en meget ung oljeminister på 35 år 22. juli 2011, og har full oversikt over den svært betente ferieavviklingen i departementene juli 2011. Det å vite hvem som var til stede og hvem som var på ferie av de tre partienes statsråder 22.07.2011, er mer enn nok til å påføre Gro Harlem Brundtland besværlige hetetokter 11 år etterpå.


«Elia sa til dem: «Grip Baal-profetene! La ikke én av dem slippe unna!» Da grep de Baals profeter, og Elia førte dem ned til Kisjon-bekken og drepte dem der.» 1. Kongebok, 18.40, her


Jonas Gahr Støre, født 1960, foto, her.

Når vi tenker over hvordan det kryr av blodspor rundt Gros skarpeste elev Jonas Gahr Støres klatring mot toppen, via hans Kabul-besøk, hyttejukset hans på Sørlandet, LO-lederen Hans Chr. Gabrielsen, er det et Guds under at Ola Borten Moe får overleve og vise god handlekraft som forskningsminister 2022. Gros gjeng har forsøkt å få avlivet trønderen Ola politisk, på eksakt samme vis som hun klarte å bli kvitt Hadia Tajiks mest plagsomme rival, trønderen Trond Giske med slekt og slektsnavn fra Sunnmøre. Me-too-farsene mot trønderne Trond og Ola savner enhver troverdighet. Løgnmedia har i mange år fyrt opp en fiktiv maktkamp om SP-lederskapet mellom Ola og «hans me-too-offer» Liv Signe Navarsete, som ufattelig nok tror på dette vrøvlet. Både Ola og Liv Signe tapte jo maktkampen «mot hverandre», og burde heller ha slått sine pjalter sammen!

Me-too-farsen mot Ola ble møysommelig designet av Gros egne folk slik at den nokså opphaussede slektningen til Jonas’ frue Marit Slagsvold, Trygve S. Vedum skulle skli inn fra sidelinjen og bli en høyst kontrollerbar SP-leder. Vedums frue hører til Henrik Wergelands familie, og svogeren til Trygve bærer faktisk dette ikoniske navnet. Henriks søster Cathrine Wergeland Vedum ble sånn passe EU-marinert før hun giftet seg med Vedum: Hun jobbet ved den norske sjømannskirken inne på fastlandet i Brussel, hvor både EUs og NATOs hovedkvarterer er lokalisert. Trygves svigermor Bjørg Wergeland tok sin lærerutdannelse sent på 1960-tallet sammen med de to kvinnene som framstod som KrFs mest grasrot-fjerne maktfigurer i Oslo da KrF dannet regjering 1997. Kjell Magne Bondeviks forlovede Bjørg Rasmussen utdannet seg på den samme skolen – Oslo offentlige lærerskole. Et par år etterpå studerte Bjørg Wergeland og hennes to versting-venninner på denne skolen i enden av Wergelandsveien.


Hekse-Gro sørger nok over at det ikke lar seg gjøre å avlive Ola Borten Moe. Men hun har sannsynligvis sørget for at dronning Sonja – som Gro hater fordi hun er etnisk norsk – ikke klarer å bo på Bygdøy kongsgård om sommeren, noe kong Olav pleide å gjøre, uten dronning. Grepet som ble foretatt for å holde dronning Sonja vekk fra Bygdøy kongsgård, var å få solgt Oslo sjømannskirke, denne praktfulle strandeiendommen med Norges eneste sjømannskirke for nordmenn, eid av Den Indre Sjømannsmisjon. Gro avskydde å ha en vigslet luthersk kirke rett utenfor sin egen bolig på Bygdøy, med privat strandlinje, som Gro aldri skaffet seg, i ufrivillig respekt for Guds engler.

Ved avslutningen av Satans eget nyttår 2014 – altså heksesabbaten Samhain 1. november 2014 (med hekse-nyttårsaften Halloween kvelden før), fikk Gro endelig tak i sin etterlengtede status som heksedronningen av Bygdøys kystlinje, ved at sjømannskirken rett ved Gros bolig ble solgt og rituelt avkristnet.

Merk at Gro aldri ønsket seg noen status som 17. mai-dronning. Har noen sett Gro som statsminister på 17. mai? Har noen sett Gro omgitt av festglade skolebarn i barnetog? Har noen sett Gro iført norsk bunad? Tvert imot er det dronning Sonja som hver 17. mai står oppe på slottsbalkongen, noe Gro aldri i sitt liv hadde våget å gjøre. Gro erkjenner at hun ville ha blitt kastet ut fra slottsbalkongen på Jesabel-vis dersom hun forsøkte å klatre opp dit.


Frammuseet, tempel for sjødemoner? Foto, her.

Sjømannskirken med den flotte strandeiendommen på Bygdøy ble ikke bare solgt, men den ble formelt av-vigslet på «Satans nyttårsdag 1. november 2014», slik at den skulle slutte å være et gudshus, i håp om at noen av Gros sjødemoner kunne kravle på land og få okkupert bygget. Gro og Arne Olav våget deretter å flytte inn i en eldrebolig, som sannsynligvis ligger nærmere sjøen enn hva huset deres gjorde.


http://www.osloby.no/nyheter/Sjomannskirken-pa-Bygdoy-er-solgt-7769325.html


Sjødemon-dyrker Gro ute på halvøya Bygdøy – hvor sjøkanten er prydet av tre pyramidale sjødemon-templer – vet at hun ikke tillates å utføre flere Jesabel-hevn-drap: Fryktskapende vindus-utkastinger hvor menn ofres. Kvoten er allerede full etter tre slike hevntokter. Skal det bli flere Jesabel-drap i Norge, så vil de gå de motsatt vei.

Altså at hekse-initierte kvinner må dø på Jesabel-vis. Gro Harlem Brundtland er den som står lagligst til for hogg, faktisk i hele verden. Derfor viser Gro seg aldri på høye avsatser, på tribuner eller på verandaer. Gjorde hun det, så kunne norske patrioter rope: «Hopp Gro, hopp». Og hun kunne dessuten risikere å bli dyttet ut over kanten. Gros aktiviteter, via hennes bakerste norske alliansepartnere, befinner seg faktisk helt ytterst «på kanten» i disse dager.

Gro er sluttkjørt i denne verden dersom hun ikke klarer å få rehabilitert Hadia Tajik, denne falske «pakistanske» kvinnen, som også er falsk muslim kamuflert bak et persisk morsmål. Hadia har far fra Tadsjikistan, og Hadias mor hører sannsynligvis til den kabbalistiske Dønmeh-sekten som overtok makten i Tyrkia 1922. Samme år 1922 ble Sovjet-unionen opprettet med Gros eget ideologiske forbilde Leon Bronstein Trotskij i den eksekutive hovedrollen. Frontfigur-rollen overlot Leon til Vladimir Lenin, den tidens skurk/helt Vladimir, helt på linje med rollen som Vladimir Putin er tildelt eksakt 100 år etterpå. En annen navnebror av Putin – Rasputin – påtok seg en helt avgjørende rolle for å forvirre, forføre og forlede tsar-familien før 1917, men han fikk ikke leve videre da han visste for mye.


«Så kom Jehu til Jisre’el; og da Jesabel hørte det, sminket hun sine øine og smykket sitt hode og så ut gjennem vinduet. 31 Og da Jehu kom inn gjennem porten, ropte hun: Kommer du med fred, du Simri som slo din herre ihjel?» 2. Kongebok 9.30, her


Det gjorde også Lenin, så det virker logisk at han måtte fjernes allerede i 1924, med sterkt svekket helse etter 1922. Vi aner at verdens bakerste skurker forbereder seg på å menneskeofre Vladimir Putin i 2024, men har de glemt at det befinner seg en mye ondere kvinne i en eldrebolig på Bygdøy? Historiene rundt verdenskommunismens prosjekt fra 1800-tallet nærmer seg nå som boomeranger mot Gros tinninger, både på Torshov og ute på Bygdøy ved Oslofjorden. Kristiania var aller først ute med to kommunistiske prøveballonger: (1) Thranittene – verdens første strengt organiserte kommunistiske arbeiderbevegelse. (2) Kristiania-bohemen – verdens første løst organiserte kulturmarxist-bevegelse.

Begge disse bevegelsene oppstod langt i forkant av alle tilsvarende synlige bevegelser i verden, så de hadde en profetisk aura rundt seg. Derfor måtte også begge bevegelsene forsvinne uten å bli videreført. Deres to gründere Marcus Thrane og Hans Jæger levde ganske lenge etterpå, mens tilhengerne de hadde hatt ble spredt for alle vinder. Det interessante er at Thranes bevegelse oppstod noen måneder etter at Karl Marx gav ut sitt kommunistiske manifest i 1848. Kristiania-bohemen oppstod på samme tid som Karl Marx døde i 1883, og Hans Jægers selvbiografiske bok om bevegelsen kom ut i 1885.

Skiløper Harald Grønningen, 1934-2016 og leskedrikken Solo, foto, her.

Disse to Kristiania-bevegelsene omkranset derved Marx’ onde livsverk, som en Ouroboros-slange lokalisert i den planlagte soldyrkelsesbyen «O-sol» som Kristiania skulle forvandles til. Vår hovedstad ble gradvis knyttet ubehagelig tett opp mot ondskapens arnested «The Crown» (City of London), som inviterte inn Karl Marx for å finansiere hans skriftlige utforming av planene for verdensdiktatur.

Thranittene i Kristiania markerte derfor at Marx skulle starte sitt onde livsverk i London, mens Kristiania-bohemen markerte at Marx hadde fått avsluttet sitt onde livsverk i London. Det satanist-profetiske elementet ved begge bevegelsene handlet også om Norges sentrale rolle under de kommende verdenskrigene og at byen skulle skifte navn i 1925 til «O sol» (vi dyrker deg, sol) – lett omskrevet til Oslo, med en egen Oslo-soldyrkelsesbrus Solo: Ikke et helt tilfeldig navn på skikongen Harald (Grønningen) som her nyter «appelsin-nattverden Solo» dedikert til Oslos baby-london-ske solgud med sin darwinistiske obelisk-pigg Monolitten ovenfor Frognerdammene.

Under hele sin voksne skikarriere kunne Grønningen delta i det okkulte Monolittrennet i Vigelandsparken. Satans eget skirenn ble arrangert av skiklubben Lyn og sponset av dypstatsavisen VG. Skirennet i årets kaldeste måned januar falt «tilfeldigvis» sammen med «den kalde krigen» 1954-1988. Tidsepoken hvor London-vanskapningen «Warszawa-pakten» ble utformet og iverksatt. Londons fremste propagandakanaler NRK og VG viste til denne pakten for å skremme vannet av de fleste nordmenn.

Lars Harlem, 1946-2022, foto, her.

Det er meget interessant at noen uker etter det siste Monolittrennet 1988, døde Gros far Gudmund Harlem på «Solo-appelsin-dagen 22. mars» (Skull & bones-dagen eller påske-heksesabbaten Easter/Ostara). Kanskje han ikke døde umiddelbart, men «gikk under jorda», som hans far gamle-Gudmund sannsynligvis gjorde i 1918. Det vi vet, er at statsminister Gro fikk bygd det dystre og meget skyggefulle Madserudhjemmet for gamle og syke nede ved Frognerelva rett utenfor Satan-tempelet Vigelandsparken. Eldrehjemmet ble innviet da Gros far Gudmund var død, rett etter at Pål Gunnar Mikkelsplass vant det siste Monolittrennet 1988. Skistjernene gikk forbi dette gråbrune bygget med pyramidetak, mens det ble ferdigstilt. Gros enke-mor Inga Brynolf flyttet rett inn på dette merkelige, men velutstyrte Madserudhjemmet og bodde der mens Gro var på den synlige karrieretoppen, fram til 2005. Gro fikk nå – sannsynligvis ufrivillig – Corona-kvittet seg med sin yngre bror Lars Harlem, han døde 03.02.2022.

Thorvalds kjødelige onkel Ivar F. Andresen, foto, her.

Gros andre bror Erik Harlem (født 1940) vet vi ikke så mye om, og han velger da også å bo helt normalt ute på Bygdøy, nær Bekkebukta hvor en liten bekk renner ut i Oslofjorden. Hans personlige opplysninger ligger tilgjengelig for alles innsyn, også når det gjelder hans hytte nær søstrene Gro og Hanne rett ved innsjøen Mylla. Mer enn det vil vi ikke si om fyren. Her bekreftes den bittersøte bismaken med dette odde landet «vårt» – Norge: Rett ved den dypeste dypstatens bakerste folk, lever deres nære slektninger og venner et bedragersk åpent og helt normalt liv i samfunnet. Slik er det ikke i ett eneste annet land – i hele denne odde verden.


Gro måtte finne seg i å dele den bakerste bakmakten med Thorvald Stoltenberg, for han var aldri hennes undersått. Thorvald markerte seg diskret overfor Gro ved å spise Smørbukk karameller, de smaker jo bedre enn IFA pastiller. Men Thorvalds kjødelige onkel Ivar F. Andresen (som halspastillen IFA er oppkalt etter) var Norges fremste Wagner-operasanger. «Onkel Ivar» var Norges store skjønnsanger av den brunsvidde komponisten Wagner som vi pålegges å hate, fordi Hitler elsket Wagner. Neppe tilfeldig at pastill-gumleren Thorvalds egen sønnesønn Axel Schulerud Stoltenberg ble oppkalt etter sin brunfargede Heiberg-slektning på morssiden – Axel Heiberg Stang.

Denne felles Jens/Fabian-slektningen Stang var jo Vidkun Quislings betrodde nazi-minister. Er man å regne med i den dypeste dypstat, så deltar man med største selvfølgelighet på begge sider, i enhver stor konflikt eller krig. Får man bare være med på den ene siden, så er man ikke en fullverdig aktør i dypstaten, men bare det som på bergensk kalles «rævedilter».
Thorvalds opera-onkel Ivar hadde en enda større kvinnelig motpart – Kirsten Flagstad – selve Wagner-dronningen internasjonalt. Og hun ble etter krigen stemplet som nazist, som om det skulle ha noen betydning i de innerste dypstatskretser. Kirsten Flagstad ble følgelig i 2008 rehabilitert, stående på sokkel utenfor Oslos operahus, men da hadde hun vært død i 46 år.


«Han ropte: Styrt henne ned! Da styrtet de henne ned, og hennes blod sprutet opefter veggen og på hestene, og han lot hestene tråkke henne ned. 34 Så gikk han inn, og da han hadde ett og drukket, sa han: Se efter denne forbannede kvinne og begrav henne!» 2. Kongebok 9.33, her.


Mer om Jan Garrigue Masaryk, english radio CZ, her, VG, her, mer om Nils Trædal i avisen Nationen, her, Versto om Trædal i VG, her, Wiborg-saken kort beskrevet, Wolfgang Wee uncut, youtubevideo, her, intervju Gro Harlem Brundtland, Kvinner og klær, fra desember 2019, her.

Les artikkelen direkte på Nyhetsspeilet