Dr. Geert Vanden Bossche advarer: Covid19 vaksinekomplikasjoner vil snart få helsevesenet vårt til å kollapse

Derimot.no

Av Northern Light

En av verdens mest fremstående virologer advarer om at Covid-19 «vaksine»-skader og dødsfall vil bli så mange at en total kollaps av helsesystemet er uunngåelig. Dr. Geert Vanden Bossche, som var Senior Program Manager ved Global Alliance for Vaccines and Immunization (GAVI), advarte lytterne i en «melding til Østerrike» sending angående landets nedstengnings-tiltak, om at den virkelige kampen for helsen din er å ikke bli vaksinert.

I fjor uttalte Vanden Bossche offentlig at å vaksinere folk midt i en «pandemi» er omtrent det verste de kan gjøre hvis det virkelige målet er å stoppe spredningen. «Vi må hjelpe dem så mye vi kan fordi de fleste vil trenge omfattende behandling» sa Vanden Bossche om de «fullvaksinerte» som ikke aner hva som snart vil skje med dem. Han advarte videre om at antallet fullvaksinerte som må innlegges på sykehus er økende uten noen ende på det i sikte.

«Jeg er ingen dommedagspredikant, men dette vil uunngåelig føre til kollaps av helsevesenet vårt. Det kan ikke bli annerledes». For Covid-«vaksiner» svekker faktisk medfødt immunitet, og gjør kroppen mer utsatt for sykdommer. I motsetning til det som mye hevdes, styrker ikke injisering av disse giftene naturlig immunitet. Derimot svekker «vaksinene» medfødt immunitet som er nødvendig for å beskytte mot sykdom. «Derimot styrkes det medfødte immunsystemet når stadig flere eksponeres for viruset, og flere og flere ikke-vaksinerte blir beskyttet,» forklarte han videre.

Menneskeskapte kjemiske cocktailer, i dette tilfellet eksperimentelle, «kan ikke erstatte medfødt immunitet», understreket Vanden Bossche, og de bidrar heller ikke til såkalt «flokkimmunitet». Med dette i tankene er det spesielt grusomt å injisere barn siden deres medfødte immunitet lett kan svekkes av injeksjonenes antistoffer, advarte Vanden Bossche. «Barnas antistoffer er så unge og uprøvde at de lett kan utkonkurreres av vaksinenes antistoffer,» la han til.

Dette gjelder faktisk for alle vaksinene som konkurrerer mot og vanligvis beseirer medfødt immunitet, og gjør en person utsatt for autoimmune lidelser og andre problemer gjennom hele livet. Det faktum at barn har null prosent risiko for å dø av «Fauci-influensaen», og når de ikke har symptomer på infeksjoner, gjør vaksinepresset på dem enda mer grusomt. Hvor mange vaksinerte barn vil nå få et liv med helseproblemer på grunn av injeksjonene? Etter Vanden Bossches mening er det absolutt utelukket å gi barna våre disse injeksjonene».

Voksne blir på samme måte skadet av «vaksinene», som likeledes svekker voksnes immunitet. Avhengig av en persons alder og eksisterende helsestatus, kan det å bli injisert bety en dødsdom selv om det ikke skjer umiddelbart. Og «booster»-injeksjonen? Vanden Bossche kalte konseptet «helt sinnssykt» i et foredrag nylig, og kalte dem farlig galskap som må stoppes».

De som er uvaksinerte bør forbli det uansett, sa Vanden Bossche. De har mer enn sannsynlig allerede immunitet mot hva det nå enn er som går under navnet Covid, og enhver svekkelse av det med en Covid-19 «vaksine» vil sannsynligvis gi helseproblemer. «Alle de uvaksinerte er naturlig beskyttet,» sa Vanden Bossche , og det er veldig viktig. «De er fortsatt beskyttet mot alvorlig sykdom, og de fleste av dem vil være beskyttet mot svært mild eller moderat sykdom.» Covid-19 la han til, «er ikke en sykdom som friske mennesker får». «Folk som har god helse har et sunt medfødt immunsystem som kan bekjempe en rekke luftveisvirus uten problemer,» sa han.


Oversatt fra engelsk, noe forkortet og redigert, linker i orginalartikkelen.
Orginalartikkel: COVID vaccine complications will soon “collapse our health system,” warns renowned virologist

1 har lest innlegget i dag.
Innlegget er lest totalt 1 ganger.

Post Views: 2

Les artikkelen direkte på derimot.no