DocTV: Doc-TV: Intervju med advokat Barbro Paulsen

DocTV

DocTV:

Tirsdag kom dommen i saken Iris Frohe mot Hamar kommune, Hamar kommune fikk medhold. Onsdag tok Document turen til advokat Barbro Paulsens kontor for å høre hva hun syntes om dommen og hva som skjer videre.

Frohe ble sagt opp fra jobben som sykepleier ved legevakten i Hamar kommune da hun som uvaksinert ikke godtok forskjellsbehandling fra arbeidsgiver, som krevde at hun skulle teste seg hver 72. time, noe hennes vaksinerte kollegaer ikke måtte, trass i at det ikke forelå bevis for at vaksinen hindrer smitte.

Frohe etterspurte en medisinskfaglig begrunnelse og forholdsmessighet, noe arbeidsgiver ikke kunne fremlegge, annet enn at de hadde gjort om FHIs anbefalinger til instruks.

Saken mot Hamar kommune har fremdeles ikke resultert i at Frohe har fått svar på sine spørsmål og nå er hun dømt til å betale kommunens saksomkostninger.

Velkommen til kveldens sending.