Doc-TV LIVE 22.04.2022 Hele samfunnet er et åpen anstalt

DocTV

Prisene på energi øker og skaper ringvirkninger, fattigdom øker, vold og trakassering mot offentlige ansatte øker og ytringsrommet i akademia minskes, men norske politikere er mest opptatt av å krangle om hvem som tisser lengst.

Inflasjon, krig og krise på krise gjør livet til folk flest til en pine, likevel presterer klimamester NRK å spørre folk på gata hvor de skal på ferie i år – og folk skal på minst tre ferieturer! Men er det virkelig realiteten for folk flest?

Omkring 40 prosent av britene kan sendes ut i energifattigdom, og det er ikke usannsynlig at dette også vil ramme Norge som siden nyttår har sendt 4,1 prosent av den totale norske kraftproduksjonen til England.

Mangelen på energi og de høyre energiprisene er en direkte årsak av klimahysteriske politikere, men likevel fortsetter de å moralisere klimakrisen overfor befolkningen og hverandre. Nå kniver SV med regjeringen om en bagatell: Regjeringen skrev at de skulle kutte minst 50 prosent og opp mot 55 prosent av klimagassutslipp innen 2030, isteden for 55 prosent som partiene ble enig om under forhandlingene på Hurdal, i energimeldingen som leses av FN. Det er selvsagt kjempeviktig at denne store justeringen tas med, sa musa og tissa i havet.

Dissonansen mellom eliten og folket er blitt enrom, det øvre skiktet i samfunnet lever i en egen boble og galskapen er grenseløs. Samfunnet blitt en åpen anstalt.

Velkommen til ukens siste Dagsorden.