DocTV: Doc-TV: Hvordan stanser vi fremveksten av det totalitære?

DocTV

DocTV:

Hvorfor godtar folk at stadig mer kontroll, ikke minst menings­kontroll, gjør dem ufrie? Det undersøker den belgiske psykologen Mattias Desmet i boken «Totalitarismens psykologi», som Document skal utgi på norsk denne våren.

I denne sendingen tenker Hans Rustad og Christian Skaug høyt om temaer som Desmet behandler i sitt verk.

Forfatteren mener at vi godtar ufriheten fordi vi aksepterer at det eneste svaret på stadig flere etterfølgende kriser, som dertil blir oppblåst inntil det absurde uten at vi forstår det, er mer kontroll. Det betyr større makt til staten, men også til medier og andre virksomheter som blir dens tjenere.

Meningskontrollen har de senere årene omfattet saker som innvandring, klima og pandemi, men omfatter snart alle temaer, nå ikke minst Ukraina-krigen. Samtidig øker den fysiske kontrollen over våre liv, og det snart helt ned til hvor vi kan bevege oss og hva vi spiser.

Hvordan bryter vi ut av dette? Det må vi selv finne ut av, men Desmet hjelper oss med å forstå de psykologiske betingelsene for den moderne totalitarismens fremvekst.