DocTV: Doc-TV: Alle strids­spørsmål utløser harde fronter. Må det være sånn?

DocTV

DocTV:

Vi lever i tider med kolossale omveltninger der det er vanskelig å orientere seg. Forsøkene gir ukomfortable svar som utløser harde fronter. Men vi kan ikke skygge unna vanskelige diskusjoner.

Christian Skaug og Rebecca Mistereggen trekker linjer fra tidligere diskusjoner om innvandring og islam via senere stridsspørsmål som Wuhan-laboratoriet og koronavaksiner – og nå sist til Ukraina-krigen.

I alle temaer har vi sett bevegelse. Men er det ikke slik erkjennelsens prosess fungerer?

Det er et sykdomstegn ved vår tid at stridsspørsmålene utløser så bitre motsetninger. Må det være sånn? Den som søker sannheten, kan uansett ikke la seg affisere for mye av det.