Doc-TV spesial: WHOs kongress i Genève 22–28. mai

DocTV

DocTV:

Forslagene som skal opp på WHOs kongress i Genève 22–28. mai, begynner å tiltrekke seg internasjonal oppmerksomhet. Verdens helseorganisasjon (WHO) står nemlig klare til å ta kontroll over stater og nasjoners helsemyndighet. Vi har spurt Helsedepartementet hva Norge vil stemme. Vil Norge gå inn for å overføre myndighet over den norske befolkningens helse til et FN-organ?

Ifølge Gatestone står Norge på en liste over tyve land som har lovet å støtte forslaget. Stemmer dét? Presseansvarlig kunne ikke svare, men bekrefter at Kjerkol selv skal til Genève. Vi ba om et svar i løpet av fredagen, men hørte ikke noe.

Velkommen til kveldens Dagsorden-spesial.