Doc-TV LIVE 28.01.2022 Statsstøtte til trossamfunn i Norge + USA Spesial: En kamp om USAs fremtid

DocTV

(Kveldens Dagsorden er delt opp i to segmenter)

Del 1:

I går ble det kjent at trossamfunnet Jehovas vitner mister statsstøtten på grunn av sin eksklusjonspraksis. Isolert sett virker ikke det som verdens største sak, men den har nokså interessante implikasjoner.

Hvorfor mister ikke islamske trossamfunn i Norge statsstøtte basert på samme praksis? Hvorfor skal vi egentlig ha støtte til trossamfunn overhodet, ja eller til NGO-er generelt?

Vi debatterer statstøtte til ikke-statlige-organisasjoner (NGO’er)

De siste utnevnelsene av medlemmer til Kringkastingsrådet er også aktuelle. De speiler det offisielt godkjente synet på «politisk mangfold». Den nye lederen i Kringkastingrådet, Snorre Valen, er vi i Document godt kjent med.

Deretter overtar Hans Rustad med sine analyser av utviklingen i USA.

Del 2:

Hver eneste dag er en kamp på kniven i USA. En mektig kabal med mye penger ledet av Hillary Clintons gamle medarbeider Brian Fallon organiserte en kampanje som tvang høyesterettsdommer Stephen Breyer til å trekke seg. Demokratene håper å kunne fylle plassen med en radikal, svart kvinne allerede til våren.

Men de navnene som har vært fremme er radikale, for ikke å si revolusjonære. Amerikanerne lar seg ikke lenger lure av equity-aktivister som hamrer løs mot hvite. De liker ikke rasismen, uansett hvilke klær den kommer i, og forstår at den er farlig.