Helena Edlund: Tanker før søndagen #21

DocTV

DocTV:

Ensomhet kan være en skummel del av livet, og allerede som barn lærer vi at vi kan miste de vi er glad i. Men én ting kan vi stole på: Vi vil aldri, aldri miste Gud.

Inne i deg er Ånden – din guddommelige forbindelse til alt som Gud er og ønsker å formidle til deg. Alt du trenger å gjøre er å aktivere den forbindelsen, og ditt ønske om å føle Guds nærvær i livet ditt er den eneste aktiveringskoden du trenger.

Abonnementet? Ja, det er allerede betalt av Kristus.

Velkommen til å lytte til våre tanker før søndagen!

Søndag før pinse:

«Ennå har jeg mye å si dere, men dere kan ikke bære det nå. Men når sannhetens Ånd kommer, skal han veilede dere til hele sannheten. For han skal ikke tale ut fra seg selv, men si det han hører, og gjøre kjent for dere det som skal komme. Han skal herliggjøre meg, for han skal ta av det som er mitt, og forkynne det for dere. Alt det som min Far har, er mitt. Derfor sa jeg at han skal ta av det som er mitt, og forkynne det for dere.»

Joh 16:12–15