Doc-TV LIVE 26.11.2021 Beretningen om et varslet sammenbrudd

DocTV

Vi har en variert sending som varer hele 1 time og 15 minutter pluss en video. Vi starter med utgangspunkt i en artikkel Julie Dahle skrev på rights.no om tilstrømming av innvandrere til Sarpsborg. Ordføreren vet ikke sin arme råd. Det går ikke økonomisk i hop. Kommunen er pålagt å levere visse tjenester og ingen kan nekte folk å flytte hvor de vil.

Kommunene migranter blir utplassert i som første stasjon får integrasjonstilskudd i fire år. Det er et ikke ubetydelig beløp som gjør at kommunene går med overskudd. De vet at når programmet er over og tilskuddet forsvinner, forsvinner også innvandrerne til kommuner lenger sør. Sarpsborg er en av dem. Forklaringen er enkel: Der det allerede finnes en stor diaspora vokser den automatisk. Folk fra MENA-land vil bo blant sine egne. Det finnes ingen måte å stoppe denne utviklingen på med de metodene norske politikere har gitt seg selv.

I Sverige busses elever fra svenske skoler til innvandringsskoler og innvandringselever busses til svenske. Resultatet er at alle får like dårlig undervisning, forteller Helena Edlund.

Hvor lenge kan skuta seile? Man kan kaste innfødte under bussen. Så langt har de funnet seg i alt. Men vil de det i fortsettelsen?

Nå har en annen faktor meldt seg: Klimapolitikk er energipolitikk og det gir skyhøye strømpriser over store deler av Europa.

Norge sender sin rene strøm til Tyskland og skal få vindkraft fra egne vindmøller. Men regnskapet går ikke opp.

Samtidig pumper Norge olje og gass som aldri før, for å kunne betale holde hjulene i gang, ikke minst utbyggingen av vindmøllene. Utgiftene for det grønne skiftet veltes over på velgerne. Hvor er smertegrensen?

I samtalen med Kent dukker et ukjent faktor opp: Den menneskelige faktor.

Solsjenitsyn sa: Vi vet at makthaverne lyver, makthaverne vet at vi vet de lyver, Det betyr at det er en ukjent faktor til stede. Til slutt førte det til at Muren falt.