DocTV-LIVE 22.11.2021 Tyranniet

DocTV

Smittetallene stiger, og myndighetene i flere europeiske land virker å handle i panikk. Er det grunn til å frykte at en form for tyranni er i ferd med å utvikle seg i den vestlige verden?

I Europas hovedsteder marsjerer folket i protest. I Rotterdam følte politiet seg tvunget til å åpne ild mot demonstranter, flere er skadet. Vaksinetvang ser ut til å bli en realitet i både Østerrike og Tyskland. Andre land vil trolig følge etter. Også i Norge innføres innenriks koronapass. Også i Norge demonstreres det i gatene.

Hva er det som foregår? Har tiltakene den ønskede effekt? Er slike begrensninger på vår frihet i det hele tatt lovlige? Er risikoen pandemien medfører så alvorlig at drakoniske tiltak ikke bare er nødvendige, men ønskelige?

Hvordan prioriterer man mellom sikkerhet og frihet, når tallgrunnlaget spriker i alle retninger? Kan vi stole på mediene i en slik situasjon? Virker vaksinene etter sin hensikt?

Det er mange spørsmål som melder seg, når Rebecca Mistereggen diskuterer disse spørsmålene med Erling Marthinsen og Christian Skaug.

Velkommen til Dagsorden.