Doc-TV LIVE 21.12.2021 Europa er blitt svekket

DocTV

Den tidligere diplomaten Carl Schiøtz Wibye deler sine tanker om status for Europa ved inngangen til et nytt år. EU er påfallende maktesløst siden unionen ikke har noen hær og heller ingen omforent utenrikspolitikk. Man henstiller, som i Ukraina, men kan ikke sette makt bak ordene.

Det gir Putin og Hviterusslands sterke mann stort spillerom. Hvordan ville invasjonen fra Minsk sett ut hvis ikke polakkene hadde vært så harde i klypa?

Strømkrisen har aktualisert samarbeidet med EU som aldri før. Norge har forpliktet seg gjennom Acer. Erna ville gjerne hjelpe Angela med det grønne skiftet. Energiwende, omkoblingen til vindkraft, var ved å destabilisere tysk industri.

Vi har betraktet EU på avstand. For de fleste er EØS bare ord. Men strømkrisen gjør energisamarbeidet med EU presserende for hele befolkningen.