Doc-TV LIVE 14.02.2022 Pariskommunen om igjen?

DocTV

Det som kommer til syne i Canada er en kløft så stor at for hver omdreining viser eliten hvor mye den har hevet seg over folket, hvor mye den forakter folket og hvor utenkelig det er at den er villig til å innlede en samtale.

Justin Trudeau har ikke snakket med trailersjåførene en gang og det er nå tre uker siden streiken begynte. Det sier noe om at dette ikke er en vanlig streik. Med en slik halsstarrighet viser Trudeau hvor mye som står på spill: Så mye at han ikke har råd til å snakke med de han formelt representerer. Noen lurer på om han også styres av noen over seg som nekter ham å gi etter.