Doc-TV LIVE 13.01.2022 Når massepsykosen setter inn, forsvinner sannheten ut

DocTV

Ifølge e-postkorrespondanse som er blitt gjort tilgjengelig for den amerikanske Kongressen, var det ved pandemiens begynnelse flere fremtredende forskere som mente at virusutbruddet sannsynligvis skyldtes en lekkasje fra viruslaboratoriet i Wuhan. En av dem var Oxford-medisineren Jeremy Farrar, som er rådgiver for Storbritannias regjering.

Likevel la han og andre lokk på saken blant annet av hensyn til «vitenskapens omdømme». Men hva kunne være mer skadelig for vitenskapens omdømme enn å legge lokk på sannheten?

Berget av informasjon som peker ut Wuhan-laboratoriet var stort fra før, men nå har vi kanskje den rykende pistolen: Et autentisk dokument fra det amerikanske forsvarsdepartementets Defence Advanced Research Projects Agency (DARPA) sier i klartekst at Sars-CoV-2-viruset ble utviklet av EcoHealth Alliance i Wuhan-laboratoriet, kunngjør Project Veritas.

Ikke desto mindre vegrer de fleste toneangivende internasjonale medier seg fremdeles for å se det som alle med oppriktig interesse for saken nå har sett. Hvordan kan vi forklare dette?

Vi i Document famler selv etter forklaringen, men vi fornemmer at det har noe med massepsykose å gjøre. Når massepsykosen setter inn, forsvinner sannheten ut. I kveldens Dagsorden kan du høre Christian Skaug, Hans Rustad, Helena Edlund og Erling Marthinsen snakke om disse temaene.