Doc-TV: En vestlending fór forbi

DocTV

DocTV:

Rune Samnøy er en av lederne for Documents lokallag i Bergen. Han var i Oslo for å høre Jordan Peterson og vi ville gjerne benytte anledningen til å ha ham i studio. Samnøy er ikke redd for å si sin mening eller vise ansikt. Det gjelder om å gjenreise den offentlige samtalen.

Denne er i dag styrt og vi lærer helt fra vi er født hva vi må si og hva vi ikke må si. Denne sosiale kontrollen utvikles til reflekser. Folk ser hva de ser, men de sier noe annet.

Dette er ikke sunt hverken for folk eller fe.

På engelsk snakker man om survival skills. Hvilke egenskaper man trenger for å overleve. Det å kunne forstå et fenomen, årsak og virkning, har faktisk betydning for din evne til overlevelse.

Først må vi kunne kalle tingene ved deres rette navn.