Doc-TV 27.05.2022 Documents forlagsredaktør Hanne Herrman i samtale med Kjell Skartveit

DocTV

DocTV:

Kjell Skartveit er aktuell med boka «Kristen tro og politisk tenkning. Om hva som truer demokratiet i vår tid». I den anledning inviterer forlagets redaktør Hanne Herrman leserne av Document.no til en samtale med Kjell Skartveit.

Her diskuterer de to bokas tema, det vil si hva som truer demokratiet i vår tid, samfunnets behov for en felles sannhet, det multikulturelle samfunnet, økonomisk politikk, abort, pasifisme med mere.

Onsdag 1. juni er det lansering av boka i Stavanger. Da blir det mulighet for ytterligere samtaler.