Doc-TV 13.04.2022 Medier, NATO og påskehøytid

DocTV

I dagens sending skal vi snakke litt og Faktisk.no, som kaller seg for uavhengige faktasjekkere. Men hvor uavhengig er egentlig Faktisk.no og norske medier generelt?

Vi skal også snakke om vår utenriksminister, som ikke vil bruke det samme språket som USAs president Joe Biden.

Det skjer mye, og det skjer fort. Hvilke konsekvenser vil det ha hvis Sverige og Finland blir NATO-medlemmer? Er det noen faresignaler?

Disse temaene diskuterer redaktør Hans Rustad med Erling Marthinsen og Christian Skaug.