Doc-TV 06.05.2022 Vi lever i en oppbruddstid

DocTV

Leder i Partiet De Kristne, Erik Selle, er en jevnlig gjest og vi utveksler tanker om det som hender. Selvsagt ruver Ukraina. Vi filosoferer over at folk synes å leve i forskjellige verdener. De som følger norske hovedstrømsmedier får ikke øye på at det finnes andre perspektiv på krigen.

Det gjelder ikke bare Ukraina, men også pandemien. Folk lever i forskjellige verdener. Vi lever i en oppbruddstid. Noen mener det er illojalt, men man kan ikke moralisere over en utvikling som er så bred og dyp.