Det store bedraget

Politikeren.com
Read Time:6 Minute, 4 Second

Militærteoretiker Martin van Creveld har pekt på Russlands problemer fra dag én av Ukraina-krigen. Han hadde tidligere anerkjent Putins antatte tilbaketrekning som en villedende manøver. Den nåværende krigssituasjonen gir ham imidlertid hodebry. Les hans analyse her.

Så vidt vi kan se, er situasjonen i Ukraina for det første kaotisk. Russiske styrker sies å rykke frem på alle fronter. Ukrainske styrker rapporterer suksess etter suksess, rappprter sier at de forsinker angripernes fremmarsj, eller til og med stopper den. Byer er okkupert eller er fortsatt omstridt/beleiret. Konvoier blir sittende fast i mange dager, men ingen vet hvorfor. Russerne går tom for forsyninger sies det. Så langt har russerne bare satt inn tre fjerdedeler av styrkene sine. Det russiske luftvåpenet sies å være holdt tilbake eller er ineffektivt, men president Zelenskyy ber Vesten om å etablere en flyforbudssone.

Begge sider anklager hverandre for krigsforbrytelser og rapporterer tapstall som verken er fullstendige eller pålitelige, eller til og med, man har god grunn til å tro, troverdige. Et fødselssykehus blir beskutt, men om det var med vilje eller det som eufemistisk kalles “collateral damage” forblir uklart. Men det stopper ikke media I å spekulere I hvem som har skylden.

De vestlige sanksjonene mot Russland virker, eller de er bare irriterende og kan dempes med litt hjelp fra kineserne alt ettersom selvfølgelig. Russerne går tomme for unge soldater (vanskelig å tro, gitt at Russland har en høyere fødselsrate enn Ukraina). Putin vinner på alle fronter. Putin har overdrevet seirene og leter desperat etter en utvei. Putin er syk. Putin er gal. Putin vil snart bli avsatt, selv om ingen vet av hvem.

Slik fortsetter det i media.

Den største løgnen av alle

Millioner av meldinger blir sendt, fanget opp, tatt opp, dekryptert, lagret og analysert ved bruk av alle tilgjengelige midler fra kunstig intelligens og nedover. Noen er til og med forfalsket. Og for å gjøre vondt verre, får denne Niagara fossen av ord selskap av en tsunami av bilder. I et forsøk på å underbygge påstandene sine publiserer begge sider utallige fotografier, klipp, videoer eller hva du vil kalle det. (Og da teller vi ikke engang de millioner av bildene som kommer fra selve media.) Som oftest er det imidlertid umulig å si hvem som tok dem, når, hvor, i hvilken sammenheng og til hvilket formål eller om de i det hele tatt er ekte.

For å gjøre vondt verre, fordi uniformene til begge sider og materialet de bruker er like, er det ofte umulig å si hvem som er hvem. Du kan se et ødelagt kjøretøy, men du kan ikke si hvem som har ødelagt det. Du ser en ødelagt bygning, men vi vet ikke hvem som har ødelagt den og hvorfor. Et lik ligger på fortauet, men likene er like uklar som hvem som drepte denne personen. Kort sagt: Det er ikke sant at bilder ikke lyver, slik Hitlers propagandaminister Goebbels pleide å si. Faktisk er det muligens den største løgnen av alle.

Men bortsett fra den store mengden informasjon som formidles i dag, er det ikke noe nytt med dette. Sun Tzu (eller Sunzi), den eldgamle kinesiske soldatforskeren som skrev On the Art of War rundt 500 år f.Kr., sier at all krigføring er basert på bedrag og at av alle metodene for å beseire en fiende, er det å overliste ham den raskeste og beste ( også i betydningen blodløs). Carl von Clausewitz, den prøyssiske generalen og militærteoretikeren som skrev On War på 1830-tallet, sier at i krig er nesten alle nyheter enten motstridende, falske eller begge deler.

Napoleon, verken teoretiker eller forfatter, men en av tidenes største militære ledere, mente at det å forstå floken var en oppgave verdig genier som Isaac Newton eller Leonhard Euler. Forresten var han selv en mester i bedrag – et talent han demonstrerte ikke bare i feltet, han utmanøvrert fiendene sine, men også med kort/spill.

Informasjonsproblemet

Moderne krigføring, til tross for det enorme tekniske apparatet det bruker, er ikke unntatt fra dette problemet. Tvert imot, på en måte har det bare blitt større. En av grunnene til dette er den store mengden informasjon som er tilgjengelig eller produsert av beslutningstakere, soldater, hemmelige tjenester og enkeltpersoner på alle kanter. La meg illustrere dette med et enkelt eksempel. I 1991, mens US Marine Corps-hovedkvarteret forberedte seg på å invadere Kuwait , hadde de en million og en halv satellittbilder av terrenget tilgjengelig – i tillegg til andre informasjonskilder som er for lange til å liste opp her.

Denne flommen av bilder og informasjon var så kraftig at bildene nesten var ubrukelige – arbeidskraften, ekspertisen og tiden det ville tatt å faktisk bruke dem eksisterte rett og slett ikke. Med ny informasjon som strømmer inn hver time, ville det bokstavelig talt tatt evigheter å behandle. Utviklingen av kunstig intelligens kan ha lindret noen av disse problemene, men absolutt ikke alle.

Et annet problem stammer fra illusjonen om at vi har kontroll over våre evner, det vil si illusjonen om at sansene våre hjelper oss til å gjøre realistiske vurderinger av verden rundt oss. For det er langt fra alltid tilfelle. Våre sinn er farget av frykt, eufori, håp, fortvilelse, skuffelse og tusen andre følelser.

I tillegg er det vi ser ofte ikke avhengig av innkommende informasjon, men av hvem vi er – på grunn av vår oppvekst, utdanning, våre fordommer osv. Ingen mennesker, ingen organisasjoner er like eller ser verden på samme måte. Hvilket betyr: selv om all informasjon er tilgjengelig, er det svært vanskelig og ofte helt umulig å sette seg i fiendens posisjon og gjette hans intensjoner.

Clausewitz’ vanskeligheter

For det tredje, i krig blir alle disse problemene forsterket av det Clausewitz kaller «motgang». Ingenting er så slitsomt for mennesket som krig. For de som ikke har opplevd krig, er det mentale stresset det medfører rett og slett utenkelig. Dels på grunn av den konstante faren for liv og lemmer, ens egen og andres; dels på et høyere nivå, fordi skjebnen til land og folkeslag avhenger av det. Slike vanskeligheter er slik at selv de modigste og mest motstandsdyktige opptrer merkelig – om ikke hele tiden, så i hvert fall noen ganger. Under slike omstendigheter er det ikke rart (som Napoleon sa) at feilinformasjon sprer seg. Noen mennesker ser hærer der det faktisk ikke er noen; andre ser ikke disse hærene selv når de har dem rett under nesen.

Til slutt et poeng som, så vidt jeg kan se, knapt har blitt fremsatt av analytikere. Det er en sannhet at krigskaoset ceteris paribus påvirker både angriperen og forsvareren. Likevel: Å skape orden i kaos – angriperens oppgave – er betydelig vanskeligere enn det motsatte. Uten å pålegge et gjenstridig land en ny ordre, kan ikke russerne vinne. Det igjen hjelper nok forsvarsspilleren. Israelerne i Libanon, sovjeterne i Afghanistan og amerikanerne i både Afghanistan og Irak har alle prøvd det. Og har tross alt mislyktes.

Ukraina er et stort land, med lange, vanskelige grenser og millioner av dyktige og høyt motiverte mennesker. Etter all sannsynlighet vil også russerne mislykkes.

Martin van Creveld , født i Rotterdam i 1946, er professor emeritus i historie ved det hebraiske universitetet i Jerusalem.

https://secdip.m.tau.ac.il/secdip/martinvancreveld

Denne artikkelen er skrevet av Martin Van Creveld, opprinnelig artikkel var på tysk, den er oversatt av Politikeren til norsk. All kreditt til Martin Van Creveld

Les artikkelen direkte på Politikeren