Det finnes psykologiske metoder. Kan folk hjernevaskes?

Derimot.no

Vi publiserer denne artikkelen denne gangen midt under Ukraina-krisen, ikke fordi vi er tilhengere av krig som politisk løningsmiddel, men fordi løsningen på krisen/krigen slik vi ser det det ligger i diplomatiet. Men den veien har Ukraina/USA nå forlatt. Her skal det kriges til siste ukrainer med Nato-våpen i store mengder. Hele Norges befolkning utsettes samtidig for et enormt propagandapress for å slutte seg til dette alternativet.

Det finnes effektive måter å påvirke befolkningen slik at de slutter opp om den rådende politikken. Fra psykologisk forskning vet vi noe om hva som virker og ikke virker. Det er det denne artikkelen handler om.

Knut Lindtner
Redaktør

Hjernekontroll under tvang og hjernevaskingstaktikker

Taktikken som brukes for å skape utilbørlig psykologisk og sosial påvirkning, ofte ved hjelp av midler som involverer angst og stress

Av Dr. Margaret Singer

Margaret Thaler Singer var en amerikansk klinisk psykolog og forsker med sin kollega Lyman Wynne om familiekommunikasjon. Hun var en fremtredende skikkelse i studiet av unødig innflytelse i sosiale og religiøse sammenhenger, og en forkjemper for hjernevaskteorien til New Religious Movements. Wikipedia (engelsk)

Global Research, 27. oktober 2021

I dag blir tankekontroll eller hjernevasking i akademia ofte referert til som tvangsovertalelse, tvangspsykologiske systemer eller tvangspåvirkning. Den korte beskrivelsen nedenfor kommer fra Dr. Margaret Singer professor emeritus ved University of California i Berkeley, den anerkjente ledende autoriteten i verden på tankekontroll og kulter.

En kort oversikt

Tvang er definert av American Heritage Dictionary som:

1. Å tvinge til å handle eller tenke på en bestemt måte
2. Å dominere, begrense eller kontrollere med makt
3. Å få til med makt.

Tvangspsykologiske systemer er atferdsendringsprogrammer som bruker psykologisk kraft på en tvangsmessig måte for å forårsake læring og adopsjon av en ideologi eller et utpekt sett med tro, ideer, holdninger eller atferd. Den essensielle strategien som brukes av operatørene av disse programmene er å systematisk velge, sekvensere og koordinere mange forskjellige typer tvangspåvirkning, angst og stressproduserende taktikker over kontinuerlige tidsperioder. I et slikt program blir forsøkspersonen tvunget til å tilpasse seg gjennom en rekke små «usynlige» trinn.

Hvert lille trinn er designet for å være tilstrekkelig lite, slik at forsøkspersonene ikke vil legge merke til endringene i seg selv eller identifisere tvangsnaturen til prosessene som brukes. De som blir utsatt for disse taktikkene blir ikke klar over det skjulte organisatoriske formålet med det tvangspsykologiske programmet før mye senere, om noen gang.

Disse metodene brukes vanligvis i en grupper av velmente, men lurte «venner og allierte» av offeret. Dette hindrer offeret fra å sette opp egoforsvaret vi vanligvis opprettholder i kjente motstridende situasjoner. Den psykologiske innflytelsen til disse programmene tar sikte på å overvinne individets evner til kritisk tenkning og frie vilje.

Ofrene mister gradvis sin evne til å ta selvstendige beslutninger og utøve informert samtykke.

Deres kritiske tenkning, forsvar, kognitive prosesser, verdier, ideer, holdninger, oppførsel og evne til å resonnere undergraves av en teknologisk prosess snarere enn av meningsfylte frie valg, rasjonalitet eller den iboende verdien til ideene eller forslagene som presenteres. Hvordan fungerer de?

Taktikkene som brukes for å skape utilbørlig psykologisk og sosial påvirkning , ofte ved hjelp av midler som involverer angst og stress, faller inn i syv hovedkategorier.

TAKTIKK 1

Øk suggestibilitet og «myk opp» individet gjennom spesifikke hypnotiske eller andre suggestibilitetsøkende teknikker som: Utvidede lyd-, visuelle, verbale eller taktile fikseringsøvelser, overdreven nøyaktig repetisjon av rutinemessige aktiviteter, søvnbegrensning og/eller ernæringsbegrensning.

TAKTIKK 2

Etablere kontroll over personens sosiale miljø, tid og kilder til sosial støtte ved hjelpav et system med ofte overdreven belønning og straff. Sosial isolasjon fremmes. Kontakt med familie og venner er forkortet, det samme er kontakt med personer som ikke deler gruppegodkjente holdninger. Økonomisk og annen avhengighet av gruppen fremmes.

TAKTIKK 3

Forby avkreftende informasjon og ikke-støttende meninger i gruppekommunikasjon. Det finnes regler om tillatte emner å diskutere med utenforstående. Kommunikasjonen er svært kontrollert. Et «in-group»-språk er vanligvis konstruert.

white Good News Is Coming paper on wall
Ingen motforestillinger må slippe til

TAKTIKK 4

Få personen til å revurdere de mest sentrale aspektene ved hans eller hennes opplevelse av seg selv og tidligere oppførsel på negative måter. Arbeidet er utformet for å destabilisere og undergrave subjektets grunnleggende bevissthet, virkelighetssans, verdensbilde, emosjonelle kontroll og forsvarsmekanismer.Han eller hun blir ledet til å omtolke hele sin livshistorie og ta til seg en ny kausalitetsversjon.

TAKTIKK 5

Skape en følelse av maktesløshet ved å utsette personen for intense og hyppige handlinger og situasjoner som undergraver personens tillit til seg selv og sin dømmekraft.

TAKTIKK 6

Provosere fram kraftig sinnsbevegelse med emosjonell motvilje i subjektet ved bruk av ikke-fysisk straff som intens ydmykelse, tap av privilegier, sosial isolasjon, endringer i sosial status, intens skyldfølelse, angst, manipulasjon og andre teknikker.

TAKTIKK 7

Skremme personen med kraften i gruppesanksjonerte, sekulære, psykologiske trusler. For eksempel kan det ymtes om eller antydes at å unnlate å innta den godkjente holdningen, troen eller oppførselen vil føre til alvorlig straff eller alvorlige konsekvenser som fysisk eller psykisk sykdom, gjenopptreden av en tidligere fysisk sykdom, narkotikaavhengighet, økonomisk kollaps, sosiale problemer, skilsmisse, utenforskap, manglende evne til å finne en ektefelle osv.

Disse psykologiske makttaktikkene blir brukt i en så alvorlig grad at individets kapasitet til å ta informerte eller frie valg blir hemmet. Ofrene blir ute av stand til å ta de normale, kloke eller balanserte avgjørelsene som de mest sannsynlig eller normalt ville ha tatt, hvis de ikke ubevisst hadde blitt manipulert av disse koordinerte tekniske prosessene. Den kumulative effekten av disse prosessene kan være en enda mer effektiv form for utilbørlig påvirkning enn smerte, tortur, narkotika eller bruk av fysisk makt og fysiske og juridiske trusler.

Hvordan skiller tvangspsykologisk overtalelse seg fra andre typer påvirkning?

Tvangspsykologiske systemer skiller seg fra godartet sosial læring eller fredelig overtalelse ved de spesifikke forholdene de utføres under. Disse forholdene inkluderer typen og antallet tvangspsykologiske taktikker som brukes, alvorlighetsgraden av miljømessig og mellommenneskelig manipulasjon, og mengden psykologisk makt som brukes for å undertrykke spesiell uønsket atferd og trene ønsket atferd.

Tvangsmakt visualiseres tradisjonelt i fysiske termer. I denne formen er den lett definerbar, tydelig og entydig. Tvangspsykologisk makt har dessverre ikke vært så lett å se og definere. Loven har ligget foran naturvitenskapene ved at den har tillatt at tvang ikke trenger å innebære fysisk makt. Den har erkjent at et individ kan være truet og psykologisk tvunget av det han eller hun oppfatter som farlig, ikke nødvendigvis av det som er farlig.

Loven har anerkjent at selv den truende handlingen ikke trenger å være fysisk. Trusler om økonomisk tap, sosial utstøting og latterliggjøring, blant annet, er alle anerkjent av loven, i ulike sammenhenger, som tvangspsykologiske krefter.

Hvorfor er tvangspsykologiske systemer skadelige?

Tvangspsykologiske systemer bryter med våre mest grunnleggende forestillinger om grunnleggende menneskerettigheter. De bryter rettighetene til enkeltpersoner som er garantert av Første tillegg til USAs grunnlov (First Amendment) og erklært i mange prinsipperklæringer over hele verden.

Ved å forvirre, skremme og sette munnkurv på ofrene sine, unngår de som tjener på disse systemene eksponering og rettsforfølgelse for handlinger som er anerkjent som skadelige og som er ulovlige i de fleste land, for eksempel: svindel, justismord, utilbørlig påvirkning, påføring av ufrivillig slaveri, forsettlig påføring av følelsesmessig lidelse, opprørende oppførsel og andre innviklede handlinger.

Avdøde  Dr. Margaret Thaler Singer, professor i psykologi ved University of California i Berkeley, var ekspert på kulter og sekter, hjernevasking og tvangsovertalelse og tvangskontroll. Hun ble to ganger nominert til Nobelprisen. 

Hennes arv vil leve.
Margaret Thaler Singer, Ph.D. Biografi

Oversettelse: Google translate/MS

Knut Lindtner har lagt til bilder m/tekst

Tidligere publisert på deromot.no

Forsidebilde:Tarikul Raana

1 har lest innlegget i dag.
Innlegget er lest totalt 794 ganger.

Post Views: 1 150

Les artikkelen direkte på derimot.no