Det er på tide å våkne, det er kun du selv som kan sikre din fremtid

Politikeren.com
Read Time:4 Minute, 43 Second

Denne artikkelen er hentet fra en Facebook gruppe, Preppers norge. Den passer godt for våre tider idag derfor knabbet jeg inlegget og deler det her, opprinnelig skribent er anonym.

I henhold til beredskap og eventuel farer som kan oppstå i verden i de nermeste tidene som kommer.

Nå anbefaler jeg alle om og tenke seg godt om da det ikke bare er i Norge Beredskaps mangel og galskap florerer.
Status i Norge:

Vi har lenge hatt politikere som er Globalister, som har glemt hvem de jobber for og selger Norske goder og rettigheter til Eu. Dette er et fenomen som har pågått siden 1994 da Gro og Støre ” solgte ” Norges suverenitet til Eu. siden den gangen har politikerene rasert alt våre foreldre og besteforeldrer var med på og bygge opp.

De siste 30 årene har vi mistet så og si all forsvarsevne av landet, ( I 2020 utgjorde Forsvarets totale styrkestruktur nærmere 70 000 mennesker, derav er 17 669 militære styrker eller Totalt 22 905 (2016) 11 461 militære 6 857 vernepliktige 4 587 sivile inkludert i tilleg har vi Reservepersonell som utgjør ca 40 000 i Heimevernet) antal stridene enheter i Norske forsvar) ned i fra ca 160000 på begynelsen av 1990 til totalt ca 57 669 2022. Vi har ikke lenger sivilt eller militært beredskap, i 1990 hadde vi:

1. Mat beredskap for et år ( borte)
2. Beredskaps lager for så korn (borte)
3. Norsk medesin depo ( borte)
4. Militært overskuds lager ( borte )
5. Sivilt beredskaps lager ( borte )
6. Militære og sivile bunkere som var i topp stand de fleste plasser i Norge ( for det meste borte)
7. Flere bønder og fiskere ( snart borte ) I 2019 var det 38 900 driftsenheter med over fem dekar jordbruksareal, en nedgang på 31 800 bruk siden 1999
8. Overskudd av våpen, ammunisjon, stridsvogner. kanoner, militære båter og fly ( så og si borte ),
9. Beredskap for norske sykehuser deriblant et overskudd av leger, sykepleiere og annet sykehuspersonel (borte)
10. Små sykehus i så og si alle kommuner og var garantert at sykehusene lå aldri mere en 20 minuters reisetid med bil i fra nærmeste tettsted, ( så og si borte )
11. Råderett over natur,  vannreservene og kraft produksjon i norge ( borte )
kort og godt det det norske folk var med på og opprette den gange politikerene sa etter annen verdenskrig: Aldri mere. vi må ha beredskap. Vi er nå i en tid der vi virkelig hadde hatt bruk for dette som har blitt rasert.

Status i Verden:

1. Vi har en opptrappende krig i europa med fare for at det eskalerer til en full skala verdens krig.
2. Vi har en internasjonal svikt i forsynings nettverket både på land og sjø, Mat, medesiner, råstoffer, drivstoff og strøm.
3. Vi har verdensomspennende pandemi og venter på flere.
4. Vi har økonomisk ustabilitet på verdensbasis ( fare for økonomisk kollaps)
5. Vi har demente og psykopatiske vedens ledere med tilgang på atomvåpen.
6. Vi har et eu som totalt har sviktet sin befolkning.
7. Vi har store problemer med hungersnød flere steder i verden. (2019 var omtrent 690 millioner mennesker rammet av sult og minst 230 millioner barn er underernært og Rundt to milliarder mennesker, eller 26% av verdens befolkning hadde ikke tilgang til sikkert vann og næringsrik eller nok mat i 2019)
8. Vi har store problemer med mennesker på flukt i hele verden (ca +-80 millioner på flukt )
9. Vi har klima kriser og fare for økologisk kollaps med fare for en ny masseutrydelse, ( den sjette masseutrydelsen )
10. vi har overbefolknings problemer, (Jorden kan brødfø ca 9 milliarder mennesker visst godene er rettferdig fordelt, vi er ca 8 milliarder mennesker på jorden nå og som forventes og øke til 10 milliarder innen 2050.)
Kort og godt menneskeheten har et alvorlig problem.
Vi kan ikke forvente at noe vil bli bedre med det første.

Så anbefalling til dere alle er:

1. Ikke forvent at noen vil hjelpe eller ta vare på deg.
2. Bli din egen beredskap ( skaff deg kunnskap om alt det våre forfedre måtte kunne for og overleve )
3. Start opp et eget beredskapslager. Mat, vann, medisiner, førstehjelp, klær for alle årstider, alternative bo muligheter, redskap/verktøy, drivstoff, ved/ fyrings muligheter og eventuelt muligheter til egen strøm produksjon i små skala og kunnskap om hvordan man dyrker/ forer opp/ sanker og fanger mat og eventuelle annet kunnskap som kan være greie og ha ( hobbyer ) i tilegg, anbefaler jeg alle og ha noe i hus man kan bruke for og bytte til seg ting for, slik som alkohol, kaffe, tobakk, kondomer, toalettpapir og sanitær utstyr, kort og godt alt man vil savne om det går så galt
4. Skaff deg en krets med mennesker som man kan hjelpe og få hjelp av i krise situasjoner eventuelt bli med i en gruppe som allerede har planen klare visst alt rakner.
5. Skaff mere info ved og se litt rundt etter litteratur om selvberging eller søk på nett etter mer relevant info om selvberging.

Håper dette får flere til og tenke på hva dette kan innebære for den enkelte, for deres kjære, familie og venner, jeg håper at dere endelig skal forstå hvorfor jeg er bekymret for framtiden og at andre også burde begynne å se litt utenfor den boblen av trygghet vi har blitt lullet inn i av samfunnet, politikerene og media.
Husk når alt kommer til alt er det ingen andre enn deg selv som har ansvaret for din fremtid. Så finner du ut at dette er fornuftig så del dette med flere, slik at flere kan se og kan muligens ta inn over seg dette og også da handle ut i fra det.

FOLKENS DET ER PÅ TIDE OG VÅKNE

Les artikkelen direkte på Politikeren