Derimot: World Economic Forum:98 % av sentralbankene er nå klare til å innlede det kontantløse samfunnet. – Derimot

Derimot.no

derimot.no:

Frank Bergman.

World Economic Forum (WEF) skryter av at 98 % av alle sentralbanker nå går med på å fremme WEFs agenda for «kontantløse samfunn». WEF har avslørt at de fleste av verdens sentralbanker forbereder seg på å eliminere fysiske penger, og er nå klare til å gå over til «digitale kontanter». Avsløringen ble gjort i en ny hvitbok fra WEF, som erklærer at nasjoner rundt om i verden snart vil bli tvunget til å ta i bruk en sentralbank digital valuta (CBDC) i stedet for tradisjonelle penger.

I rapporten, med tittelen «Modernizing Financial Markets With Wholesale Central Bank Digital Currency», hevder WEF at en CBCD vil erstatte alle andre former for penger som ett enkelt globalt digitalt valutasystem. «CeBM er ideell for transaksjoner, til tross for fremveksten av alternative betalingsformer,» heter det i rapporten. «Digital valuta for sentralbanker, (wCBDC), er en form for CeBM for nye økonomiske modeller og integrasjon som ikke er mulig i dag».

Ifølge WEF forbereder sentralbanker seg på å distribuere forskjellige former for CBDC-er. «Engros-CBDCs» vil bare bli brukt av banker, myndigheter og noen globale selskaper. «Retail CBDCs», skal brukes av allmennheten. Hvordan verdien og kjøpekraften til Wholesale CBDCs vil variere, er ikke klart.

Det er imidlertid lett å anta at disse enhetene vil standardisere internasjonale valutaer og transaksjoner. Med andre ord, det er veien til en global valutamodell. Adopsjonen av CBDCs vil til slutt føre til det WEF kaller «dematerialisering» – fjerning av fysiske verdipapirer og penger. I en tid nå, som Slay News har rapportert, har WEF fremmet denne agendaen, som de kaller det «kontantløse samfunn».

WEF: «Intensjonen er å introdusere et fullstendig digitalisert verdipapirsystem. «Tokeniseringen av eiendeler innebærer å lage digitale tokens som representerer eiendeler som eiendom, aksjer, digital kunst, intellektuell eiendom og til og med kontanter. Til slutt slapp de katten ut av sekken: «BIS foreslo to modeller for tokenisering av det monetære systemet: «1) Ta med CBDC-er, DT-er og tokeniserte eiendeler til en felles enhetlig hovedbok, og «2) En gradvis utvikling mot sammenkoblingssystemer. For å tolke dette – den enhetlige hovedboken er egentlig en annen betegnelse for et globalt enkelt digitalt valutasystem, som er fullstendig sentralisert og under kontroll av globale banker som BIS og Det internasjonale pengefondet (IMF).

WEF og BIS erkjenner vanskeligheten med å innføre et slikt system uten motstand. Som svar på den forventede motstanden, anbefaler de en gradvis introduksjon ved bruk av «sammenkoblingssystemer». Denne metoden kobler CBDC-er til papirvalutaer og fysiske kontrakter, og dematerialiserer deretter disse gradvis, til den fullstendig digitale versjonen blir den nye normen.

Bankene forbereder seg på å distribuere globale CBDC-er i en nær fremtid, og forutsier at trillioner av dollar vil være i sirkulasjon innen 2030. BIS spår at det vil være minst 9 store sentralbanker med CBDC-er i omløp innen år 2030. Dette er sannsynligvis en underdrivelse av den planlagte planen. Globalistene har tidligere antydet at de foretrekker total global digitalisering innen 2030.

Et kontantløst samfunn ville være slutten for økonomisk anonymitet og frihet i handel. Med mindre alternative fysiske valutaer blir bredt tatt i bruk i protest, vil CBDC-er gjøre alle transaksjoner sporbare og kan lett avbrytes av regjeringer og banker. Under WEF-kontroll «cashless society»-agendaen overvåkes all handel, alle inntekter overvåkes, og transaksjoner kan blokkeres hvis de viser seg å krenke systemets mandater.

Og selv om disse tingene allerede skjer i dag, kan de i det minste omgås med fysiske kontanter. Se for deg en verden der du bare kan bruke penger hos visse forhandlere, bare for bestemte tjenester, bestemte produkter og innen utvalgte områder basert på din «politiske oppførsel», dine sosiale poeng og din bakgrunn. Noen med et høyt «karbonfotavtrykk» kan bli blokkert fra å kjøpe dagligvarer, eller utestengt fra ladenettverket for elbiler for å tiltale noen med feil pronomen på sosiale medier.

Mulighetene for myndighetenes kontroll som følger med CBDC-er er enorm, og muliggjør en fullstendig mikrostyring av individ og befolkning. Ikke bare er WEF klar over dette, men WEF-medlemmene gleder seg over den i spent forventning. Det faktum at 98 % av sentralbankene allerede tar i bruk denne teknologien, bør være en av tiårets største nyhetssaker. Ikke overraskende blir det nesten fullstendig ignorert av presse og media.

Fra Slay News, publisert 25 april 2024.
Oversatt fra engelsk og forkortet. Linker i orginalartikkelen. Oversatt av Northern Light.
Orginalartikkel: WEF: 98% of Central Banks Now Ready to Usher In ‘Cashless Society’.

Forsidebilde: Wikimedia Commons

Les artikkelen direkte på derimot.no

Legg igjen en kommentar