Derimot: Vi står foran flere valg, hva velger vi? New World Order 2030 nærmer seg

Derimot.no
Del denne artikkelen på din favoritt SOME(Sosiale Media)

derimot.no:

Av Northern Light

Rapperen Timbuktu har rett når han nå etter valget i Sverige sier at innvandrerne fra MENA-land (Midt-Østen og Nord-Afrika) har demografien på sin side. Det kan en observere i hvert eneste land i den vestlige verden. De opprinnelige etniske vert-befolkningene har stort sett en negativ fødselsrate, og innvandrerne fra MENA-land har en positiv fødselsrate. Altfor få, selv av tredje generasjons innvandrere fra MENA-land kan integreres, de kan ikke kvalifiseres til et europeisk arbeidsliv, og blir en stor del av den passive delen av økonomien og parallellsamfunnet. Kostnadene for den enorme kriminaliteten belaster også den passive delen av økonomien betydelig, som underslås av vestlig presse og media, de viser bare frem positive unntak.

Rapperen Timbuktu

I den produktive delen av økonomien i vestlige land, har vi den opprinnelige etniske befolkningen som står for skattegrunnlaget og som går tilbake demografisk, de eldre blir stadig flere og de yngre færre. Men dette har blitt fremholdt av innvandrertilhengerne som grunn til at vi må ha mer innvandring. Men innvandrere fra MENA-land kan ikke erstatte vestlige i den produktive delen av økonomien.

Når en av nøkkelpersonellet i infrastrukturen, for eksempel en ingeniør, går av for aldersgrensen, blir hun/han bare unntaksvis erstattet av en innvandrer fra MENA-land. Det er for få av dem som klarer utdanningsløpet for høyere utdanning innenfor blant annet tekniske fag. Hadde Skandinavia lagt til rette for innvandrere fra andre vestlige land og Øst-Asia, for mange vil bo i Skandinavia, hadde vi ikke hatt denne situasjonen. De integreres lett, assimileres av de opprinnelige befolkningene og samler seg ikke i parallellsamfunn.

Noe som kunne observeres og påpekes allerede for 30 år siden, og de som gjorde det ble og blir beskyldt for rasisme og for å være fremmedkulturfiendtlige. En del av strategien til finansfolket, som er del av den globale storkapitalen, er de som står bak masseinnvandringen fra MENA-land til vestlige land. Strategien er å belaste den passive økonomien til vestlige land med ikke-bærekraftig masse-innvandring. Så mye at de må låne fra Verdensbanken og IMF får å finansiere innvandringens kostnader, som bare gjør det verre, da de som står for skattegrunnlaget i de vestlige landene går tilbake i antall, og kan ikke betale lånene.

I et foredrag i Davos for noen år siden, ivret George Soros for at Vest-Europa skulle låne flere hundre milliarder Euro, for å finansiere innvandrere fra Afrika han fikk over til Europa med fergetrafikken og fluktrutene han sponset, sammen med NGO’ene som hjalp ham og migrantene. Masseinnvandringen fra MENA-land er bare ett av flere løp som storkapitalen driver, for å få vestlige land i knestående økonomisk. Med tomme statskasser og enorm statsgjeld, kan Wall Street finansfolket bare forsyne seg av all statlig eiendom, landressurser, infrastruktur og boliger nesten som de vil.

George Soros sammen med BlackRock, Vanguard, Statestreet og Warren Buffet har også kjøpt seg enormt opp i olje, gass og kull, mens de har sponset grønne bevegelser og propaganda, og posisjonert seg for Europas konstruerte energikrise. Tømmingen av statskassene akselereres med skyhøye priser på energi og investeringene i grønn energi. Som Patrick Moore, grunnleggeren av Greenpeace påpeker, det brukes mer energi på å bygge og drifte de fleste 180-200 meter høye vindturbinene enn det de produserer av energi før de må skrotes. Men den globale storkapitalen har det travelt; Vestlige land og deres økonomier må ødelegges helt før de kan implementere en digital sentralbankvaluta og sin nye verdensordning før 2030. Befolkningene skal desimeres, og de i slaveklassen som får leve i New World Order i minimalistiske bolig-maskiner i megabyer, må drikke shakes med proteinpulver fra insekter fra insekt-fabrikker, og med microchip-implantater bli en så kostnadseffektiv humanoid for herskerklassen som mulig. Det langsiktige og tålmodige finansfolket rir på flere hester for å komme i mål med sin NWO. Boken er ferdigskrevet, og vi har begynt på det siste avgjørende kapitlet. Skal det skrives om, må det gjøres nå.


Innlegget er hentet fra Derimot.no sin kommentarspalte

1 har lest innlegget i dag.
Innlegget er lest totalt 1 ganger.

Post Views: 8

Les artikkelen direkte på derimot.no

Auto Feeder
Author: Auto Feeder

Legg igjen en kommentar