Derimot: Verden i endring.Korn til Egypt: Et viktig geopolitisk tiltak?

Derimot.no

derimot.no:

Egypt søker medlemskap i BRICS

Av pensjonert oberstløytnant Einar Magnus Ødegård

En stor nyhet fra tyrkisk TV:

Parlamentet i Egypt har vedtatt at landet skal søke medlemsskap i BRICS.

Fra min min tid som stabsoffiser ved MFO/Sinai i1983-84 der jeg fikk kunnskap om Israel og Egypts økonomier, lærte jeg at USA forsynte Egypt med penger til at hvete kunne kjøpes for at folket ikke skulle sulte.

Abdel/Abdul Fattah Saeed Hussein Khalil al-Sisi er en egyptisk general og landets president siden 2014. Al-Sisi studerte ved militærakademiet i 1977. Wikipedia

Slik har det fortsatt, på de 40 år som er gått fra 1983 til i dag er Egypts befolkning økt fra 40 millioner til 110 millioner. Landets egen matproduksjon dekker ikke befolkningens behov. Grunn til at USA støtter Egypt er å holde Suez-kanalen åpen og hindre nye angrep mot Israel. 

Forandringen i forholdet Egypt-USA kom med Ukrainakrigen og prisstigningen på hvete. De amerikanske bevilgningene til kjøp av hveten var ikke tilstrekkelige da prisene steg.

Hva som skjedde av forhandlinger med USA holdes hemmelig, bare ett forhold kjennes: At Russlands utenriksminister Lavrov besøkte Egypt sommeren 2022 da han gjorde en reise til flere afrikanske land. Etter Lavrovs møte med president el-Sisi ble det gjort kjent at Russland skulle forsyne Egypt med hvete.

Korntransporten fra Russland til Egypt og andre land i Afrika er noe tåkelagt. Amerikanske sanksjoner mot Russland grunnet krigen i Ukraina, og trusler mot Russlands bistand i Afrika til tross, de russiske leveransene av hvete er blitt foretatt.

Da USA sviktet Egypt trådte Russland til med sin hvete. Egypts vedtak om å søke medlemskap i BRICS innebærer at landet vil svekke sin tidligere avhengighet av pengestøtte fra USA til å holde befolkningen mett, og satse på russiske leveranser til å løse oppgaven.

Den politiske kursendringen i Egypt, ett av de mest folkerike land i Midt-Østen, er fullstendig avhengig av økonomisk støtte for at folket ikke skal sulte og gjøre opprør. Ved at Egypt vender ryggen til USA, må noteres at også Saudi-Arabia, Bahrein og Qatar har søkt om å bli medlemmer av BRICS. 

Som store produsenter av olje og gass med inntekter deretter, må ikke de tre olje- og gassrike arabiske land undervurderes. USA som støtteland til Egypt kan lett bli erstattet innen rammen av medlemskap i BRICS.

Det storpolitiske bildet blir klart med reisen som Kinas statsminister Xi gjorde til Midt-Østen høsten 2022.

Han møtte Saudi-Arabias konge og ledende prins, deltok ved et møte i Den Arabiske Liga, og møtte Egypts statsminister el-Sisi. Det eurasiske storkontinent og Midt-Østen er til sammen i ferd med å anvende den makt som de har.

Forsidebilde: Paz Arando

28 har lest innlegget i dag.
Innlegget er lest totalt 28 ganger.

Post Views: 62

Les artikkelen direkte på derimot.no