Derimot: USA/Nato-imperialismen lager to sett regler. «Deres regler og våre regler» som bare gjelder for oss.

Derimot.no

derimot.no:

Kan nasjon «A» angripe nasjon «B» dersom «B» bruker våpen de får fra andre til å angripe nasjon «A»?

Av Larry Johnson

Når jeg skriver dette har ikke Biden-administrasjonen produsert et eneste bevis på at angrepet på USA-basen i Jordan ble gjennomført med hjelp fra Iran. Til tross for mangel på bevis, sa har Washington for full hals ropt at nå vil De Forente Stater slå til mot Iran. Dette er en av de viktigste reglene i «regler basert på internasjonal ordning (dvs. RBIO ). Om du sender våpen til en tredjepart som angriper meg så er du også skyldig i forbrytelsen.

Er vi ikke enige om det?

Vel, det som er godt for den ene må også være godt for den andre. (What is good for the goose must be good for the gander). De Forente Stater har sendt Patriot-raketter til Ukraina, og Ukraina har brukt disse rakettene til å angripe og ødelegge et russisk fly som bragte ukrainske krigsfanger til et sted for fangeutveksling. Hvis det er helt i orden for USA å angripe Iran og få litt utløp for hevntankene sine, så må det også være i orden at Russland kan  følge samme prinsippet og angriper USA.

Er vi fortsatt enige?

Til tross for innledende tøffe samtaler og  fiendtlige trusler mot Iran, finnes det troverdige rapporter om at Biden-administrasjonen, iallfall noen kretser av den, innser at å angripe Iran fører til en krig som USA ikke  er forberedt på å kjempe, og som de ikke kan vinne. Det er blitt rapportert at USA, via den sveitsiske ambassaden har henvendt seg til Iran om de kan få angripe dem litt, men uten at Iran skulle gjengjelde.

Slik kan USA liksom «bevare ansiktet». Naturligvis ble det avvist.

«USA har sendt mer enn ett budskap til Teheran de to siste dagene, via en tredjepart. Budskapet fra Washington er at de ikke ønsker noen åpen krig, og at militære svar fra Teheran de i så tilfelle vil bli møtte med aksjoner fra USA. Teheran har avvist Washingtons trusler. De sier at å angripe deres områder vil være å krysse den røde linjen, og vil bli møtt med lignende aksjoner. De sier at de ikke ønsker noen krig med Washington, men de vil med all kraft motstå ethvert amerikanske eventyr», heter det i iranske kilder til AJArabic. 

Når vi så går over til Ukraina så oppstår spørsmålet – hvem er det som synger John Denvers hit-sang? Er det Zaluzhny eller Zelensky? Hvem er som som må pakke sammen? Mine tips går på Zelensky. Han fikk forsøket på å tvinge vekk Zalyzhny rett i trynet.

Den tekniske termen for det som nå foregår i Ukrainas politiske ledelse er «en drittsak». Et land som befinner seg midt i en krig mot en mektig motstander kan ikke drive en krig når politikerne og det militære lederskapet driver en lokal skyttergravskrig. 

Jeg tror Zelenskys dager et talte. Mens dette dramaet utspiller seg i Kiev har russerne betydelig framgang i Donbas. Den russiske krigskorrespondenten Marat rapporterer:

«Den viktigste hendelsen i Donetsk og i Bakhmut-området er utviklingen på Kleshcheevka-Ivanovskoye-Bogdanovka-linjen. Våre tropper har beveget seg framover 10 kilometer ved fronten, og har spredt seg ut i åtte retninger. 

Vi har framgang hver dag. Dette er den mest dynamiske og aktive delen langs hele fronten. Nå foregår de viktigste kampene på høydene foran Ivanovsky. Det er mindre enn en kilometer til selve Ivanovsky.»

Ukraina mangel på mannskap, luftforsvar og artilleri-ammunisjon har satt dem i en desperat situasjon. Det er ingen tegn til at Kiev har ressurser eller kapasitet til å snu denne trenden.

Oversatt, bearbeidet of forkortet av Ingunn Kvil Gamst

Les artikkelen direkte på derimot.no

Legg igjen en kommentar