Derimot: Uro i det Demokratiske partiet i USA. Biden kalles nå “Folkemord-Joe” i demonstrasjoner. – Derimot

Derimot.no

derimot.no:

USAs støtte til den vanvittige bombingen av Gaza får nå konsekvenser innad i USA og vil dermed få politiske konsekvenser for USAs politikk. Artikkelen under forteller om at også stadig flere som stemmer på det Demokratiske partiet reagerer på regjeringens bombestøtte til Israel.

Men den jødiske lobbyen er svært sterk og økonomisk mektig i USA og Donald Trump er en ivrig støttespiller til Israel, faktisk mer enn det demokratisk partiet. De som reagerer i USA har derfor få å vende seg til ved valget til høsten og resultatet for mange kan bli at de ikke stemmer i det hele tatt.

Også i USA er demokratiet en vits. Ved siden at valgene er rigget finnes det ikke alternativer til de to store partiene. Velgerne må velge mellom pest og kolera og resultat blir at mange ikke stemmer. I Norge kaller mange dette demokrati og det sier mer om dem og deres forståelse av hva demokrati faktisk skal være: Et valg hvor folk er fullt informert om alt i politikken før de stemmer.

I dag er det motsatt. Det viktigste skjer bak lukkete dører og i bakrommene – også i Norge. Politikerne er trenet så snakke i bomull eller produsere tåketaler og mange kan aldri svare klart på noen spørsmål. Og befolkningen inviteres til å stemme på noe mange på forhånd skjønner er noe annet enn det det gies ut for å være. Vi får stort sett den samme politikken uansett hvem det er som styrer.

I lengden vil dette føre til vestens undergang for det svekker tilliten til politikken i alle vestlige land – særlig når velferden samtidig svekkes. Hva er vitsen med å stemme når en får det samme uansett? Aftensolen lyser over vesten.

Knut Lindtner
Redaktør

Mer enn 500 000 demokratiske velgere protesterer mot Bidens støtte til slakting i Gaza.

Velgerne har avgitt stemme for «uforpliktet» i primærvalg over hele landet

av Dave DeCamp

Mer enn en halv million mennesker har avgitt proteststemmer mot president Bidens støtte til israelsk slakting av palestinere i Gaza i demokratiske primærvalg over hele landet.

I følge The Nation stemte 530 502 personer «uforpliktet» eller «uinstruert» der det er tilgjengelig på stemmeseddelen. Bevegelsen startet i Michigan, en betydelig svingstat, hvor over 100 000 mennesker stemte «uforpliktet».

Forrige uke ble det avgitt 48 091 stemmer for «uinstruerte» i primærvalget i Wisconsin. Valgdeltakelsen overgikk langt arrangørenes forventninger, siden deres mål var å sikre 20 682, seiermarginen for Biden i Wisconsin for valget i 2020.

Motstanden mot Biden var sterkest i Wisconsin-området der University of Wisconsin – der Madison-studenter er bosatt, historisk sett en demokratisk høyborg. I det området avga 30 % av velgerne «uforpliktet», noe representanten Mark Pocan (D-WI) kalte «en stor, jævla avtale».

Kampanjen har skapt frykt blant demokratiske strateger for at Bidens støtte til Israels folkemordskrig, som har drept over 33 000 palestinere, vil koste ham i november. President Bidens kampanjebegivenheter har også ofte blitt avbrutt med demonstranter som kaller ham «folkemord Joe» for hans støtte til den israelske kampanjen.

Forsidebilde: Lexica

Les artikkelen direkte på derimot.no

Legg igjen en kommentar