Derimot: Unyttige matkonsumenter skal bort! Kapitalmakta strammer grepet i raskt tempo, hvis vi ikke gjør motstand – nå!

Derimot.no

derimot.no:

Av Northern Light

World Economic Forum’s fremme av «privat-offentlig samarbeid» er ikke annet enn en forberedelse for herskerklassens nye verdensordning etter Agenda 20230. Da har den globale storkapitalen overtatt de tidligere suverene nasjonene som ikke kan betale statsgjelden til dem, og driver landene som de driver deres selskaper, for maksimal profitt og for minst mulig utgift for kapitalen.

«Schwabs interessentkapitalismesystem er et system der selskaper søker langsiktig verdiskaping i stedet for kortsiktig profitt». Langsiktig verdiskaping er bare en eufemisme for langsiktig profitt. I storkapitalens nye verdensordning blir mennesket redusert til en produksjonsenhet, hvor herskerklassen kontrollerer og styrer alle aspektene ved den biologiske roboten mennesket i slaveklassen vil bli.

Smart-byer, hvor individene i slaveklassen bare kan leve inne i en 15 minutter sone, med mikrochipimplantater i kroppen og alle overvåket av AI 24/7, er bare for at herskerklassen skal få maksimalt ut av hver produksjonsenhet. Når den blir for gammel eller ikke er profitabel mer, får den en «vaksine», og dens boenhet, eller soveplass, overtas av en ny produksjonsenhet.

Det er dette som er den globale storkapitalens nye verdensordning. FN’s ord-smeder forskjønner New World Order så det høres besnærende ut. Fattigdom vil vil utryddet sier de, uten å si at de skal utrydde fattigdom ved å utrydde fattige, og andre mennesker som for eksempel eldre som er utenfor arbeidslivet på grunn av alder. Det er ikke uten grunn at de nye vaksinene for de nye virusene de har funnet på, anbefales først og fremst til de over 65 års alder.

Storkapitalen gjør alt for å kvitte seg med de som vil bli utgifter for kapitalen i New World Order. Det blir ingen offentlige ordninger for eldre og andre utenfor arbeidslivet i deres nye verdensordning. Det er en utgift for kapitalen, og ikke noe som den globale storkapitalen vil overta fra de tidligere suverene nasjonene. Denne utgiften vil vokse på grunn av eldrebølgen, om ikke «noe blir gjort». Det blir ingen nasjoner i New World Order, det vil bare være ett eneste frihandelsområde inndelt i regioner styrt av kapitallovene med to klasser, herskerklassen og en forvaltet slaveklasse.


Artikkelen er en kommentar til denne artikkelen:
Klaus Schwabs datter: Bekrefter at covid-nedstengninger var en forløper for klima-nedstenginger.

Bilde: Lexica.art

Les artikkelen direkte på derimot.no