USA forsikrer Europa: Dere blir slagmark ved krig!

Derimot.no

Selv om denne artikkelen er gammel har den fått fornyet aktualitet både gjennom ny Ubåt base i Tromsø og bombefly på Ørlandet. Dette er forsterket av den nye baseavtalen hvor USA får disponer 4 baser i Norge uten norsk innblanding.

Prisen for å bli beskyttet av USA er at Russland retter sine kjernefysiske våpen mot landet vårt. Det antyder de nå ganske åpent. Og da melder spørsmålet om det er USA som beskytter oss eller det motsatte: at det er vi som beskytter USA.

Ikke minst er denne artikkelen aktuell i den krisen Europa nå befinner seg i. Vi trenger ikke konfrontasjon med Russland, vi trenger avspenning!

Vi trenger ingen USA-baser i Norge!

Vi trenger ikke være USA fremskutte bonde på dt globale sjakkbrettet!

Knut Lindtner

(redaktør derimot.no)

Av Manlio Dinucci

Joda, det er et faktum:  Ren uselviskhet har motivert De Forente Stater til å utplassere sine styrker i Vest-Europa og Sentral-Europa for å beskytte Europa fra russisk invasjon.

Gir disse troppene fra USA i Europa større trygghet? Eller er det motsatt, de øker sjansene for en krig og ødeleggelse?

Men denne nært forestående faren blir motsagt av historien:  Russiske tropper har aldri invadert Europa, mens det motsatte dessverre har skjedd: først av keiser Napoleon den første, og så av Der Führer Adolf Hitler.

Faktisk er målet for øvelsene i Europa å beskytte USAs jord.  Hvordan da?  Jo, ved å flytte en evt. krigsscene fra mulige konfrontasjoner på USAs jord, og så flytte dette over til Europa. Og så håper en at russer-frykten en har skapt skal forgifte folk i Europa til å  rope på hjelp fra USA.

I fiskalåret  2018 (regnskapsåret, overs.) (som begynner den 1. oktober 2017) vil Trump-administrasjonen øke sin andel til «Initiative For European Reassuranse»- ERI- («Initiativ for forsikringer til Europa») med mer enn 40 %.  ERI ble lansert av Obama-administrasjonen som en følge av «Russlands illegale invasjon i Ukraina i 2014».  Slik ble det annonsert av general Curtis Scaparrotti.  Han er leder for USAs europeiske kommando, en stilling som automatisk gjør han til Supreme Allied Command i Europa.

Det var ikke Russland som invaderte Frankrike, men motsatt Napoleon som invaderte Russland. Bildet: Napoleons retrett fra Russland. Bildet malt av Adolph Northen.

ERI fikk til å begynne med 985 millioner dollar i 2015.  Nå har dette økt til 3,4 milliarder dollar i 2017, og det vil øke ytterligere (ifølge budsjettet) til 4,8 milliarder dollar i 2018.  Dette betyr at i løpet av fire år  vil USA bruke 10 milliarder dollar for «å øke vår kapasitet til å forsvare Europa mot russisk aggresjon».

Nesten halvparten av utgiftene for 2018, 2,2 milliarder dollar- vil bli brukt til å styrke USAs «strategiske  forposter» i Europa.  Med USAs «strategiske forposter» menes at det skal deponeres våpen på utsatte steder, noe som kan gi «rask utplassering av styrker i et krigsteater».

Et annet svært beløp – 1,7 milliarder dollar – har blitt bevilget til å «øke tilstedeværelsen av roterende baser med USA-styrker flere steder i Europa».

Resten av pengene, delt opp i hundrer av millioner dollar, vil bli brukt til å utvikle infrastrukturen til basene omkring i Europa for å «øke USAs beredskap», og for å sette igang med militære øvelser og trening for å «styrke beredskapen og interne operasjoner til NATO-styrker».

Bevilgningen til ERI – spesifisert som USAs europeiske kommando – er kun én del av midlene som er øremerket «Operation Atlantic Resolve, der hensikten er å demonstrere USAs kapasitet til å svare på trusler mot allierte».

I forbindelse med denne operasjonen ble den væpnede Brigade 3a (som består av 3500 mann, 87 tanks, 18 selvdreven haubitser, 144 Bradley kampvogner, dessuten 400 Humvees (firehjulsdrevne militærbiler) og 2000 transportkjøretøyer) flyttet fra Fort Carson i Colorado til Polen sist januar.  I løpet av ett år vil den væpnede 3a-brigaden bli erstattet av nok en enhet, som vil sikre at USAs væpnede styrker vil være permanent plassert og klare til aksjon på polsk territorium.

Herfra kan styrkene bli overført til øvelser og drill til andre land i øst, i hovedsak Estland, Latvia, Litauen, Bulgaria, Romania og muligens også Ukraina.  Med andre ord,  USAs enheter er  kontinuerlig utplassert langs Russlands grenser.

Sist i februar ble 10a Air Fighter Brigade fra Fort Drum i New York flyttet til basen i Illesheim i Tyskland som en del av den samme operasjonen. Den har  med mer enn 2000 mann og omtrent ett hundre militærhelikoptre. Fra Illesheim blir «arbeidsstyrker» sendt til «avanserte posisjoner» i Polen, Romania og Litauen.  På basen Ämari i Estland og Graf Ignatievo-basen i Bulgaria har USA og NATO utplassert bombefly, inkludert italienske Eurofightere som er stasjonert for «luft-patruljering» av Baltikum.

Her er tilfangetatte tyske soldater etter slaget om Stalingrad. Det var ikke russerne som invaderte Tyskland, men motsatt. Russerne har all mulig grunn til å frykte militær oppbygging langs sine grenser.

Videre består operasjonen av «en kontinuerlig tilstedeværelse i Svartehavet», med luftbaser ved Kogalniceanu i Romania og øvelsesbase ved Novo Selo i Bulgaria.

Planen er klar.  Etter at de satte i gang kuppet på Maiden-plassen i Ukraina for å provosere fram  konfrontasjoner med Russland, så har Washington (tross skiftende administrasjoner) fulgt den samme strategien: Å forandre Europa til en «førstelinje» i en ny kald krig.  Dette vil være til fordel for USAs interesser og deres makt-relasjoner til de største europeiske maktene.

De ti milliarder dollar som USA har investert for å «forsikre» Europa tjener faktisk til å gjøre Europa enda mer usikkert.

Oversatt av Ingunn Kvil Gamst

Bilder m/tekst: Knut Lindtner

Tidligere publisert på Derimot.no

86 har lest innlegget i dag.
Innlegget er lest totalt 5 427 ganger.

Post Views: 6 310

Les artikkelen direkte på derimot.no