Derimot: Ukraina: Nå kommer restriksjonene for landets kvinner som trengs til den tapte krigen.

Derimot.no

derimot.no:

Denne meldingen forteller at det går svært dårlig for Ukraina militært. Mange hundretusener er drept eller alvorlig skadet og landet mangler reserver. Folketallet er over halvert på noen få tiår fra 51 millioner til anslått noe over 20 millioner i dag, men dette siste tallet er usikkert. Mange forlot landet før krigen brøt ut på grunn av vanstyre og krigen har skapt en flyktningbølge både vestover og østover.

Noen steder er helt ødelagte av krigshandlinger.

En regner ikke med at mange ikke vil returnere før krigen er over og selv da er det mange av de millionene som har flyktet som ikke vil reise tilbake. Landet har aldri etter selvstendigheten i 1991 vært noe fyrtårn for frihet og demokrati, tvert imot har det vært Europas mest korrupte stat.

Nå mangler de folk til å krige og da kommer turen til de eldste mennene og de yngste – og til kvinnene. Tanken på en fredsavtale er umulig så lenge USA som driver krigen med penger og våpen ikke vil dette. Uten USAs bistand hadde krigen vært over for lengst og landet ville unngått å bli ødelagt. Når går det mot oppløsning av staten Ukraina. Men først skal kvinnene mobiliseres. Noen kaller dette likestilling.

De som har penger kan fortsatt kjøpe seg de papirene de trenger for å komme seg ut av landet.

Knut Lindtner
Redaktør

Ukraina stenger grensene for «mobiliserte kvinner»

Men alle kvinner som har en medisinsk eller farmasøytisk eksamen må nå registrere seg til militær tjeneste. 

Alle kvinner i Ukraina som har medisinsk eller farmasøytisk utdannelse blir nå obligatorisk registrert som militære fra neste måned. President Volodymyr Zelenskys parlamentariske representant Fjodor Venislavsky kunngjorde dette på fredag.

Fjodor Venislavsky

Denne tjenestemannen, som også er medlem av Verkhovna Radas parlamentariske komite for nasjonale sikkerhetssaker, sa også at alle kvalifiserte kvinner nå vil få forbud mot å reise utenlands når de først er registrert.

Venislavsky sa også at dette er ifølge endringer vedtatt av det ukrainske parlamentet i fjor om landets mobiliseringslover. Da ble det tillatt å registrere kvinner til militærtjeneste.

«Dersom de blir registrerte vil de få status som de som må gjennomføre militærtjeneste», sa han, og at etter registrering vil de få reiserestriksjoner.

«Det vil si at dersom de har spesielle dokumenter som gir dem rett til midlertidig å forlate landet, så kan de reise.  Dersom de ikke har det, vil de, akkurat som mennene, ha begrensninger i retten til å dra».

Venislavsky uttalelse ble sitert i RBS Ukraine.

Zelenskys representant la også til at kvinner som har militær eller militær-liknende eksamener må registrere seg når dette starter neste måned. 

Han la likevel til at det på det nåværende tidspunktet ikke er noen planer om å utvide listen over spesialiteter som kan komme under denne ordren.

Ukraina vil nå komme med oversikt over alle unntak fra innkallingen – lover Zelensky

Endringene i mobiliseringslovene vedtatt av det ukrainske parlamentet i 2022 slår fast at kvinner som har utdannelse som advokater, programmerere, musikere, sosialarbeidere, regnskapsførere, journalister, videografer, forskere, veterinærer og ledere kan melde seg frivillig.

Samtidig motsier  talsmannen for Statens grenseservice i Ukraina, Andrej Demchenko, Venislavskys uttalelse. Han påstår at reisebegrensninger bare bare gjelder menn og offentlige ansatte, og at det ikke har vært noen nylige endringer i reglene som skal gjelde for kvinner. 

Men dersom det blir vedtatt slike endringer vil grensekontrollen følge de relevante reglene.

Oversatt av Ingunn Kvil Gamst

https://www.rt.com/russia/582598-ukraine-mobilize-women/

Forsidebilde: Luke Jones

Les artikkelen direkte på derimot.no