Derimot: Tiljublet av norske statsvitere.USA repeterer sine feil ustanselig. – Derimot

Derimot.no
Derimot: Tiljublet av norske statsvitere.USA repeterer sine feil ustanselig. – Derimot

derimot.no:

Beviset på idioti

Av Jan Hårstad

Det var som kjent Einstein som sa at det som kjennetegnet idioten var å gjenta det samme eksperimentet gang på gang og forvente et nytt og annerledes resultat.

USA og venner toget inn i Irak i mars 2003 med 150 000 soldater. Med seg hadde de tegninger til verdens største ambassade i Bagdad som var tenkt som senteret for den amerikanske olje og militærmakten i hele Midtøsten. Og Pentagon ventet seg at Shiaene ville omklamre dem. Utrolig men sant.

De som på dette tidspunktet var veldig fornøyde var teoretikerne for militant islam. Det man i flere år hadde debattert i miljøet var dette:

Hvordan skal vi få lokket USA og VestImperialismen inn i muslimske land for der å smuldre dem opp.

Og det gikk bare ett år før de amerikanske soldatene i Irak sto ganske hjelpeløse foran en helt ny form for krigføring som etter hvert har blitt omtalt som Fourth Generation Warfare. Det er en mixture av gerilja, selvmordsbombing, improvisert sprengning, bakhold og alt tenkelig og utenkelig.

I dag er det knapt amerikanske soldater igjen på  baser i Irak som også beskytes jevnlig. Av hvem da? Allerede rundt 2004-5 skrev jeg noe sånt: Har amerikanerne gitt noen tanke om hva som skjer med barna til de hundre tusen drepte irakere når de ble 18-20 år? Naturligvis ingen interesse for spørsmålet. Heller ikke om de nåværende palestinske barna.

Men de fire, fem militsene fra Irak som nå jager amerikanere over hele Midtøsten er barna fra den amerikanske bombeterroren. Og de er ute etter hevn. Nå angriper de også havnebyen Haifa.

Taliban og venner hentet krigstaktikken fra Irak over til Afghanistan og vi vet hvordan det gikk. Det var vel 40 milliarder norske kroner som Norway hadde brukt der som amerikansk loyal vasallstat.

Nå heter det da at USA skal bistå Israel i den forestående storkrigen mot Hizballah i Libanon. Dette er samme Einstein-eksperimentet for tomser om igjen.

Det militante og globale Jihad gleder seg sannsynligvis allerede nå for her kommer Mujahedeens fra Irak, fra Tyrkia, Pakistan, Tsjetsjenia, Egypt og den ganske Ummah for å gi USA et nytt Irak eller Afghanistan. Jeg vil tro stemningen er behersket av seiersviss ro: her skal vi gi tvillingene Israel/USA en krig de aldri glemmer. I Libanon.

Det kan også fortone seg som om USA-Nato går i lære hos Israel for hvordan føre krig mot sivile. 

Det som skjedde søndag 23 juni var at 5 missiler av typen ATACMS utrustet med cluster personellbomber ved hjelp at satelittveiledning bombet en

Strand ved Sevastopol befolket av SIVILE. 4 drepte og 150 sårete. Både cluster bomber (klasevåpen, red.) og drap av sivile er forbudt i Genevekonvensjonen. Befordret av USA personell i Ukraina.

Det som kan skje ved denne dumheten er at enkelte Nato-stater sier at denne form for krigføring kan vi ikke være med på. Og det kan skje at de provestlige fraksjonene i russisk politikk blir ganske så stumme – i en periode iallfall.

USA deltagelse i den nye Libanonkrigen samt bombingen av badegjester på Krim forteller at ledelsen i Washington-Pentagon er iferd med å miste vettet.

De aller siste som vil forstå noe av dette er de hundrede norske statsvitere som skriver kronikker i Aftenposten  og opptrer på tv. Der er fremdeles USA og Nato hellig. Det er sånne som Ketil Bjørnstad som er farlige.

Les artikkelen direkte på derimot.no

Legg igjen en kommentar