Derimot: Studie på moderna-vaksinen:De som fikk Moderna-vaksinen har større risiko for å utvikle en kronisk sykdomstilstand – Derimot

Derimot.no

derimot.no:

Av Tyler Durden.

De som får Modernas covid-vaksine har større risiko for å utvikle kronisk elveblest*, ifølge forskere i Danmark. Det danske legemiddeltilsynets gjennomgang av data fra Danmark og EU bekreftet et en fare for kronisk elveblest, eller kronisk urticaria, etter Modernas vaksine, sa byrået 20 mars.

Av 360 tilfeller rapportert i Europa etter Moderna- eller Pfizer-BioNTech-vaksinen, ble 58 ansett som sannsynligvis forårsaket av vaksinasjonen, og 228 ble fastslått å være mulig forårsaket av vaksinasjonen, sa Martin Zahle Larsen fra det danske legemiddelverket i en uttalelse. De fleste tilfellene ble rapportert av pasienter, leger eller farmasøytiske selskaper.

Studien fant at i Danmark ble det forventet, basert på erfaringstall for kronisk elveblest, at 175 personer som fikk Pfizers vaksine ville få kronisk elveblest etter vaksinasjon, og at 18 personer som fikk Modernas vaksine ville få sykdommen. Mens de 105 rapporterte tilfellene etter Pfizer-vaksinasjon var under forventet antall, kom de 55 rapporterte tilfellene etter Moderna-vaksinasjon godt over det forventede antallet.

Risikoen for å utvikle kronisk elveblest ble beregnet til å være tre ganger høyere for de som fikk Moderna-vaksinen, sammenlignet med befolkningen generelt. Forskere beregnet også risikoen etter kjønn og alder, og fant at risikoen var høyest – 5,2 ganger høyere enn forventet – blant unge menn. De fleste tilfeller av kronisk elveblest oppstod fra 7 til 13 dager etter vaksinasjon.

Resultatene av studien bekrefter faresignalene, eller et tegn på at en vaksine eller vaksiner forårsaker et spesifikt helseproblem, sa danske myndigheter i et dokument som beskriver resultatene. Larsen sa imidlertid til danske medier at ytterligere studier er nødvendig for å bekrefte en sammenheng, og at forskere tror at tilfellene stammer fra vaksinens innvirkning på immunsystemet.

Tilfellene begynte å bli rapportert etter at covid-vaksinene ble introdusert, og Norge rapporterte farevarsler for kronisk elveblest sent i 2021. Det danske legemiddelverket undersøkte rapporter om kronisk elveblest etter Moderna-vaksinasjoner, men kom frem til at tilfellene ikke var klare nok til å varsle om det, het det i september 2022. Men data fra fylkets erstatningssystem for vaksineskader indikerte senere at en undersøkelse av den mulige bivirkningen burde gjenåpnes, noe som førte til en ny gjennomgang som førte til de nye resultatene. Gjennomgangen ble styrket ved å få tilgang til journaler fra erstatningsdatabasen, sa byrået. Moderna svarte ikke på en forespørsel om kommentar.

Basert delvis på resultatene, har European Medicines Agencys (EUs legemiddeltilsyn) komité for legemidler, anbefalt at merking av Modernas vaksine oppdateres, med å føre opp kronisk elveblest som en mulig bivirkning. Ikke-kronisk elveblest er allerede oppført som en mulig bivirkning. Hvis EU-kommisjonen godkjenner endringen, vil merkingen bli oppdatert for å inkludere kronisk elveblest.

Tidligere studier.
Noen tidligere studier har vist detaljerte tilfeller av kronisk elveblest etter covid-vaksinasjon.
Amerikanske forskere rapporterte for eksempel i 2022 tre nye tilfeller av kronisk elveblest etter Pfizer- og Moderna-vaksinasjoner, inkludert ett tilfelle hos en 24 år gammel kvinne som fikk en booster av Moderna, til tross for vedvarende hudproblemer etter den første og andre dosen.

Sveitsiske forskere sa i 2023 at de analyserte nye tilfeller av kronisk elveblest etter Pfizer- og Moderna-vaksinasjoner, og at resultatene antydet en sammenheng mellom en boosterdose av Modernas vaksine og kronisk elveblest.

Amerikanske forskere rapporterte i januar om syv pasienter som utviklet kronisk elveblest i løpet av uker etter Moderna-vaksinasjon, og sa at serien indikerte en «potensiell forbindelse» mellom injeksjonen og sykdommen. To av pasientene fikk en andre Pfizer-vaksine uten problemer. Elveblest har vært assosiert med covid, men forskere er ikke sikre på om det er en årsakssammenheng.

*I norsk folketru blei elveblest kalla alvgust, alvblåst eller trollblåst. Folk trudde at alvane bles sjukdommen på menneska. Elveblest er ein akutt reaksjon i huda og består av kløande hevelsar (vabler) med varierande grad av raudfarge. Utslettet kjem av at blodårene i lêrhuda utvidar seg og gir auka gjennombløding i huda. Utvidinga av blodårene fører også til at blodplasma siv ut i vevet. Dette gir hevelse i den øvre delen av huda, som kjem til syne på huda som vabler. Store medisinske leksikon.

Fra ZeroHedge, publisert 27 mars 2024.
Oversatt fra engelsk. Linker i orginalartikkelen. Oversatt av Northern Light
Orginalartikkel: Moderna Vaccine Recipients Have Greater Risk Of Developing Chronic Condition: Study.

Forsidebilde: Wikimedia Commons

Les artikkelen direkte på derimot.no

Legg igjen en kommentar