Derimot: Stopp krigene! Sett Assange fri!

Derimot.no

derimot.no:

Innlegg holdt på vegne av Antikrigs-Initiativet på Kunsthall 3,14 i Bergen, der det var støttemarkering for Julian Assange på «Day X», dagen da den offentlige høringen om utlevering til USA startet ved Royal Courts of Justice i London.

Av Terje Alnes

Foto: Dave Watson

Innlegget er hentet fra nettstedet Spartakus.

(se Dave Watson sine bilder fra arrangementet her)

For Antikrigs-Initiativet og fredsbevegelsen er Assange-saken en kampsak. Avsløringene av krigsforbrytelser og menneskerettsbrudd som følge av den såkalte «krigen mot terror», som WikiLeaks har gjort kjent, viser hvor viktig det er å stå opp mot disse krigene, som pågår ennå.

I 2020 utnevnte vi Julian Assange til æresmedlem. I begrunnelsen skrev vi at:

«Assange og WikiLeaks publiserte i 2010 titusenvis av klassifiserte dokumenter fra USA, kjent som Afghan War Diaries og Iraq War Logs. Papirene dokumenterte mer enn 100.000 drap på sivile som følge av okkupasjonene. En rekke kompromitterende lekkasjer gjort kjent gjennom WikiLeaks viser at statsmakter operer utenfor internasjonal lov og opptrer som om de befinner seg i et rom der internasjonal jurisdiksjon ikke kan nå dem. Uten Assange og WikiLeaks virksomhet hadde disse forholdene med stor sannsynlighet forblitt ukjente.»

Edward Snowden har kalt disse avsløringen for det beste arbeidet WikiLeaks har gjort.

Sammen med Chelsea Manning, etterretningsanalytikeren som ga WikiLeaks tilgang til materialet som avslørte forbrytelsene i Afghanistan og Irak, er også Edward Snowden en varsler som AKI har hedret med æresmedlemskap.

Edward Snowden

Fra Moskva kaller han Assange-saken for verdens viktigste pressefrihetssak. Han sier at «vi burde ha lest fordømmelsene av Julian Assanges forfølgelse på forsiden av New York Times og The Washington Post hver eneste dag til han ble løslatt fra fangehullet. Det burde aldri ha kommet så langt.»

Men på et tidspunkt sluttet de store mediene å snakke om forbrytelsene som ble avslørt. Isteden lot de seg bruke i en svertekampanje mot personen Julian Assange. De gikk altså til angrep på budbringeren. Dette var svært effektivt og mange lot seg lure, også i den norske pressen. Men jeg lar det ligge her.

Det er pga. avsløringene av forbrytelsene i Afghanistan og Irak at Assange sitter fengslet, det er derfor myndighetene i USA krever ham utlevert og truer med en drakonisk straff på 175 år i fengsel. Det er ikke alle de andre avsløringene WikiLeaks har stått bak, det er de lekkede dokumentene fra Afghanistan og Irak som er grunnlaget for begjæringen om utleveringen til USA.

Den såkalte «krigen mot terror» – som Norge har deltatt i fra starten – er en katastrofe. Ifølge Costs of War-prosjektet ved Brown University i USA har 940 000 mennesker dødd i krigene etter 11. september som en direkte følge av krigshandlinger, 432 000 av disse er sivile. Men anslagsvis 3,6-3,8 millioner mennesker har dødd indirekte i krigssoner etter 9/11. 38 millioner mennesker er internt fordrevne eller flyktninger.

«Krigen mot terror» skaper terror
«Krigen mot terror» skaper mer krig
«Krigen mot terror» skaper krigsforbrytelser

Vi må si noe om norske regjeringers rolle i Assange-saken, om norske utenriksministeres unnfallenhet: Sannheten er at norske statsråder ikke våger å opponere mot USA. Det viktigste er å vise seg som gode og lojale allierte.

Å forsvare WikiLeaks og Julian Assange bør sitte i ryggmargen på ethvert sannhetssøkende menneske. Hvem liker å bli lurt og løyet for av verdens mektigste? WikiLeaks avsløringer avdekker statsmakters og etterretningstjenesters forbrytelser, ugjerninger som det aldri var meningen at vi skulle vite om.

Det er det som har skapt raseriet mot Assange, og det er derfor Assange har vært en jaget mann siden 2010. Dessverre er lærdommen fra Assange-saken at publisister og varslere forfølges og jaktes på i tiår om nødvendig, mens krigsforbrytere helt unntaksvis straffes, og bakmennene, dvs. politikerne som er ansvarlige, går helt fri.

Joshua Schulte

1. februar ble varsleren Joshua Schulte dømt til 40 års fengsel. Schulte skal ha utført det største datainnbruddet i CIAs historie, for deretter å overlevere materialet til WikiLeaks. Materialet som WikLeaks publiserte på bakgrunn av disse lekkasjene er kjent som Vault 7. At disse hemmeligheten ble kjent for offentligheten skal være en direkte årsak til at CIA la detaljerte planer om å kidnappe eller myrde Julian Assange, som på det tidspunkt hadde asyl i Equadors ambassade i London.

Under rettssaken mot Schulte, som nesten ikke fikk noe medieoppmerksomhet, fortalte Joshua Schulte selv at han er blitt torturert og fornedret i fengselet. Han sammenliknet forholdene med en konsentrasjonsleir i Nazi-Tyskland, ifølge Inter City Press.

Den amerikanske føderale regjeringen torturerer meg med hvit støy døgnet rundt i isolert forvaring … Jeg har blitt låst inne i torturkammeret mitt med ekskrementer fra gnagere. Det fryser til is nært vinduet. Jeg vasker klærne mine i toalettet. Jeg er tvunget til å spise med bare hendene, som et dyr. De ser ned på deg som om du ikke er et menneske.

Dette er hva som venter Julian Assange dersom han blir utlevert til USA.  

Antikrigs-Initiativet sier:
Stopp krigene! Sett Julian Assange fri!

Redaksjonen har lagt til bilder m/tekst

Les artikkelen direkte på derimot.no

Legg igjen en kommentar