Konstruert helsekrise for å skape dette: Økonomisk ny verdensordning

Derimot.no

av Northern Light

Et diktatur som setter menneskerettigheter og grunnlov til side skal innføres i Norge for virus som ikke er stort farligere enn et sesonginfluensavirus, covid-19, og et virus som ikke er farligere enn en forkjølelse, Omikron.

Et diktatur i folkehelsens navn som omfatter tvangsinjisering av en eksperimentell mRNA-injeksjon som i følge EUs offisielle Eudura Viligance innrapporteringssystem for død og bivirkninger etter injeksjonen kalt vaksine, har ført til 34 000 døde og gitt 3,5 millioner tilfeller av bivirkninger, 50% av dem alvorlige, for EUs befolkning på 450 millioner. Bare 1-10% av faktiske tilfeller er i dette passive innrapporterings-systemet. Kjenner ikke FHI til dette?

Denne injeksjonen skal også settes på barn og unge, enda virusene ikke er farlig for friske barn i det hele tatt. Selv om en britisk studie viser at det er 52 ganger flere dødsfall blant barn etter de har fått mRNA-injeksjonen kalt vaksine, dette må FHI vite om. Det handler ikke om folkehelse, men befolkningskontroll.

Vil de klare å få flertall for dette? Dessverre er det ingen opposisjon på Stortinget, det har flere store saker når det gjelder folk og land vist de siste årene, som ACER og finansfolkets konstruerte koronakrise. Og det norske folket har så langt vist seg skremmende føyelige og ukritiske, og selv om det nå er en økende opposisjon i befolkningen mot koronapolitikken, er den ikke på langt nær nok til å avsette regimet.

Som forfatteren Shamir Amin beskrev det parlamentariske systemet: Stortinget er som et kartellparti bare med forskjellige fløyer som tjener global storkapital. Dette vises med at det er det samme hvordan partier på Stortinget settes sammen til en regjering, så vil de samlede politiske beslutningene over tid komme storkapitalen til gode, og ikke folk og land.

Vi har ikke hatt regjeringer som representerer folk og lands interesser de siste 40 årene, etter at globalisten fru Brundtland og hennes folk gjorde AP og til Høyres søsterparti. Brundtlands oppgave var å få Norge inn i EU, den globale storkapitalens overnasjonale organisasjon for å innføre fri flyt av kapital, arbeidskraft, varer og tjenester mellom landene, privatisere økonomiene så kapitalen kan kjøpe landressursene, innføre nyliberal markedsøkonomi og privatisere sosiale rettigheter.

Regjeringene har blitt administrasjoner som systematisk og programmessig gjennomfører det overstående gradvis, så ikke befolkningene skal bli oppskremt. Den konstruerte korona krisen er katastrofekapitalisme, som forfatteren Naomi Wolff kaller det. Under påskudd av en helsekrise, har Wall Street bankkartellene dyttet kostnadene for en enorm finanskrise over på landenes statsbudsjetter.

Dette har ført til en enorm økning i statsgjelden til mange land, som for manges vedkommende er ubetalbar, en sentral del av strategien bak “plandemien”. Dette gjør at finanskapitalen etter hvert kan restrukturere mye økonomien som de vil, og det de vil ha er en digital verdenssentralbankvaluta som skal inn på alles mobiltelefon først, datapasset som nå introduseres som et vaksinepass. Deretter inn på et chipimplantat som kommuniserer med 5G. Menneske skal smeltes sammen med maskin, som WEFs publikasjoner antyder.

Som økonomen Ernst Wolff beskriver det: “Fremtiden som vi blir ledet til kan ikke forenes med prinsippene for demokrati, av følgende grunn: Vi lever i et samfunn styrt av en ekstremt velstående og ekstremt mektig, men samtidig utrolig liten minoritet. Deres største interesse er å opprettholde sin egen rikdom og makt. Så digitalisering er ikke til fordel for oss alle, men til fordel for denne minoriteten.

Når det gjelder den digitale sentralbankvalutaen, som ganske sikkert vil bli introdusert i form av en borgerlønn, vil helt nye diktatoriske mekanismer bli lagt til de gamle: Mottakernes forbrukeratferd vil bli kontrollert på en målrettet måte, det vil være umulig for dem å spare, og de vil være i stand til å tvinge dem til å bruke pengene til et bestemt formål innen bestemte tidsperioder. God oppførsel vil bli belønnet, mens kritikere vil bli straffet og til og med avskåret fra alle økonomiske strømmer”.

Digitale sentralbankpenger vil være kjernen i et tvangsbasert sosialt regime som i stor grad vil klare seg uten åpen vold fordi det kan knuse enhver motstand i spiren. Sentralbankens digitale penger vil være et nesten perfekt middel for kontroll, manipulering og kondisjonering av befolkningen og dermed føre til en stort sett usynlig maktutøvelse. Introduksjonen er intet mer og intet mindre enn den mest innflytelsesrike valutareformen gjennom tidene.


Hentet fra kommentarfeltet hos derimot.no

101 har lest innlegget i dag.
Innlegget er lest totalt 102 ganger.

Post Views: 193

Les artikkelen direkte på derimot.no