Derimot: Stjeling sees nå på som en «rett» av politiker i Tyskland: Venstrepolitiker sier at migranter har «rett» til å plyndre dagligvarebutikker.

Derimot.no

derimot.no:

Av Tyler Durden

En butikkeier i Tyskland ble fordømt som rasist for å ha klaget over gjenger av migranter som plyndret butikken hans, mens en politiker fra Venstrepartiet stilte seg på de kriminelles side, og sa at de hadde «rett» til å stjele.

Dagligvarebutikksjef Konstantin Gatzke sa til Bild at tyvene som stjeler enorme poser fulle av gjenstander vanligvis er migranter, og rundt en tredjedel av dem er tunisiske.

En EDEKA-butikk i den tyske byen Witten. EDEKA er et av Tyskland sine største dagligvarekjeder.

Under et tyveriraid på supermarkedet Edeka i Regensburg stjal en mann varer til en verdi av 140 euro, mens butikksjefen også har forsøkt å stoppe tyver som stjeler dagligvarer verdt 300 euro. «I posen var det brennevin som vodka og likør. De er muslimer – ønsket de å selge alkoholen videre?» spurte Gatzke. «Hva trenger du 10 brasmer (stor fisk) og så mange reker til? Ingen stjeler så mye fordi de er sultne», la han til. Gatzke bemerket at bakmennene til og med stjeler handleposer verdt €2,50 euro.

Imidlertid ble han fordømt som en «rasist» for å ha klaget over plyndring utført av gjenger av migranter, og deretter kritisert av Ferat Koçak, et medlem av Berlins Representantenes hus for Venstre-partiet. Koçak stiller seg på de kriminelles side, og sa at at migrantene hadde «rett» til å stjele fordi regjeringen ikke ga dem nok i velferdsytelser. «Jeg vil si at folk får tilbake det de har krav på», skrev Koçak på X.

«Et av de sentrale problemene er at myndighetene er overbelastet, og mange flyktninger ikke engang får betalt det de trenger for å leve», la han til. Venstre-partiet krevde at flere migranter umiddelbart skulle få arbeidstillatelse «slik at de kan leve sitt eget liv».

Koçaks meninger blir imidlertid i økende grad avvist av vanlige tyskere, og landet har blitt den siste store europeiske nasjonen som åpent begynte å snakke om re-migrasjon. Anti-masse immimigrasjons partiet AfD har også raskt økt sin velgerbase, til tross for forsøk fra etablissementet på å forby partiet totalt i «demokratiets» navn.

I Storbritannia må supermarkeder nå ansette folk til å stå ved utgangen og sjekke kvitteringer mot innholdet i handlevogner, som et forsøk på å stoppe det enorme omfanget av butikktyverier. Nok en seier for mangfoldet!

Fra ZeroHedge, publisert 29 desember 2023.
Oversatt fra engelsk av Northern Light. Linker, video og X-meldinger i orginalartikkelen.
Orginalartikkel: Leftist Politician In Germany Says Migrants Are «Entitled» To Mass-Loot Grocery Stores.

Kommentar fra oversetter:
Venstresiden i europeisk politikk representerer ikke lenger svake grupper, arbeider- og lavere middelklasse fra landenes etnisk opprinnelige befolkning. Politikere som representerer storkapitalens agenda har infiltrert venstresiden for lenge siden. Det lavtlønte butikkpersonalet som utsetter seg for risiko når de prøver å stoppe migrantgjengene, må bo i de samme områdene migrantene gis bolig. De fleste av dem kan ikke kvalifiseres til et europeisk arbeidsmarked og går inn i parallellsamfunn hvor de forblir.

Det er arbeider-og middelklassen som betaler det meste av skattegrunnlaget, og betaler dyrt for masseinnvandringen på flere måter, ikke de rike som er en del av den globale storkapitalen som står bak de elendige forholdene i u-landene migrantene flykter i fra. Ubetalbar statsgjeld til Verdensbanken og IMF og rentevåpenet, holder u-landene i et jerngrep.

Masseinnvandringen fra MENA-land er en bevisst politikk fra den globale storkapitalen, for å få vest-europeiske land i kne økonomisk, så storkapitalen kan ta over. Blant annet ved å belaste den passive økonomien med den ødeleggende masseinnvandringen og den enorme kriminaliteten som følger, og ved å legge ned industrien med energi-politikken, er europeiske land på vei mot en sikker konkurs, og storkapitalen vil ta over landene som planlagt.

Forsidebilde: Wikipedia

Les artikkelen direkte på derimot.no

Legg igjen en kommentar