Derimot: Den globale kapitalismen og dens sosiale, økonomiske og politiske konsekvenserEn omtale av Noam Chomsky og Michel Chossudovsky kritiske analyser av kapitalismen. – Derimot

Derimot.no

derimot.no:

Av professor Henry Francis B. Espiritu.

I den nåværende diskursen om global kapitalisme og dens sosiale, politiske og økonomiske konsekvenser, kommer to innflytelsesrike offentlige intellektuelle skikkelser fra frem: Professor Noam Chomsky og professor Michel Chossudovsky. Begge akademikerne gjør gjennomtrengende analyser av kapitalismen, dens globale korporatokratiets* utnyttende og undertrykkende natur på de undertrykte massene og marginaliserte sektorer av samfunnet, og dens innvirkning på vårt moderne samfunn.

Chomsky og Chossudovskys kritikk av global kapitalisme.
Begge har en antiimperialistisk holdning i sin kritikk av global kapitalisme og korporatokrati. De fremhever rollen til mektige nasjoner, spesielt USA, i å opprettholde økonomisk utbytting, militære intervensjoner, regimeendringer og geopolitisk dominans for å fremme deres kapitalistiske agendaer. Analysene deres understreker sammenhengen mellom kapitalisme og imperialisme, og understreker hvordan økonomisk utbytting ofte er sammenvevd med politiske og militære agendaer.

Kritisk vektlegging av analyse av bedriftens makt.
De fokuserer på dominansen og overtaket til selskapenes makt i utformingen av global kapitalisme. De kritiserer påvirkningen fra multinasjonale selskaper, finansinstitusjoner og økonomiske elitekarteller når det gjelder å få kontroll over landenes ressurser, manipulere markeder og forverre politisk ulikhet, så vel som sosial og økonomisk ulikhet. Begge akademikere fremhever hvordan selskapenes interesser og agendaer, driver en politikk som prioriterer profitt fremfor velferden til mennesker og økosystemet på planeten vår, noe som fører til sosial urettferdighet, miljøforringelse, økonomisk ustabilitet og sosiopolitisk marginalisering.

Deres kritikk av nyliberal politikk.
Et annet felles grunnlag i deres analyser er kritikken av nyliberal politikk og nyliberal globalisering. De fordømmer dereguleringen, privatiseringen og innstrammingstiltakene som fremmes av nyliberal ideologi, og hevder at denne politikken forverrer fattigdom, ulikhet og sosial ekskludering. Begge fremhever hvordan nyliberal globalisering gagner den velstående eliten på bekostning av arbeiderklassen, fører til lønns-stagnasjon, jobbusikkerhet, inflasjon og demontering av sosiale velferdssystemer.

Ikke-statlige aktører og offentlige så vel som private institusjoner, som sentralbanker, internasjonale finansinstitusjoner og etterretningsbyråer, hegemoniske utbyttende selskaper og monopolistiske karteller opprettholder kapitalistisk utnyttelse, korporatistiske utvinningsagendaer, og globalt hegemoni av stater som viderefører utnyttende kapitalistisk økonomisk politikk.

Chomskys og Chossudovskys sterke og kraftige kritikk av dagens moderne kapitalisme, gjør at lærere, akademikere, lærde, studenter, og aktivister får en dypere forståelse av kompleksiteten til global kapitalisme og korporatokrati. Deres forfatterskap utforsker analytisk, reflektert og innsiktsfullt hvordan den globale kapitalismens utnyttende gripende tentakler styrer vårt samtidssamfunn, og progressive aktivister kan med deres kunnskap mer effektivt lede vårt nåværende samfunn mot et holistisk sosialt, økonomisk, og en politisk transformasjon av verden ved siden av fred, rettferdighet, vennskap og rettferdighet.

*Korporatokrati er et økonomisk, politisk og rettslig system kontrollert av forretningsselskaper eller store selskapers interesser. Konseptet har blitt brukt i forklaringer på bank-bailouts, enorme lønninger til administrerende direktører og utnyttelse av nasjonale statsbudsjett, landressurser, mennesker og naturressurser. Wikipedia.

Fra Global Research, publisert 27 April 2024.
Oversatt fra engelsk og forkortet. Kilder og litteraturhenvisninger i orginalartikkelen. Oversatt av Northern Light.
Espiritu er professor i filosofi ved the University of the Philippines.
Orginalartikkel: Global Capitalism and Its Social, Economic and Political Consequences.

Forsidebilde: Lexica

Les artikkelen direkte på derimot.no

Legg igjen en kommentar