Derimot: Statsviterne i Norge er betalt for å utbre Nato-ideologi.Kritisk tenkning er politisk forurensning. – Derimot

Derimot.no
Derimot: Statsviterne i Norge er betalt for å utbre Nato-ideologi.Kritisk tenkning er politisk forurensning. – Derimot

derimot.no:

Et ydmyket Nato redder Nato

Av Jan Hårstad

Etter at en redd og fredssøkende Ketil Bjørnstad prøvde seg på forståelsesformer om Nato-Russlands som lå utenfor den norske Nato-boksen, har Aftenposten vært fyllt opp av sinte statsvitere som i stort er ute etter å ta han.

I dag 19 juni 24 er det hele tre forskere fra Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) som også jamrer seg over Russlands «hybride trusler og brutale aggressjon.» Akkurat det samme altså som hele det norske statsviterkobbelet hevder.

For å hjelpe og redde Nato må man da ikke forstå Nupienes forsiktige kritikk «som motstand mot alliansen som sådan.»  Det er det aller første de melder i sin kronikk. Her gjelder det å være helgardert for lønna heves jo i den norske Nato-staten. Akkurat som for medarbeidere i Klassekampen.

For å gjøre Nato mer spiselig for det globale Sør (India og Brazil) anbefales derfor at Nato «trenger et budskap som finner gjenklang hos heller enn provoserer potensielle allierte.

Natos nye fortelling om seg selv kan nok ha appell innad i medlemslandene- og dermed bidra til å samle støtte om en kollektiv Nato-innsats og svar på Russlands aggresjon.»

Oversatt til norsk: med et nytt narrativ om seg selv skulle det være mulig å samle hele verden til krig mot Russland. Artikkelen heter da også: Vil et mer ydmykt Nato være et sterkere Nato?

Det er jo oppunder 100 personer som står på lønningslistene i Nupi og omland. De er overhodet ikke betalt for tenkning, men for å utbre Natos ideologiske hegemoni. 

Og nå er det da slik at også den norske «venstresida» medvirker i denne Nato rules the World.

En må spørre seg. Har Norge noen gang i sin historie vært styrt av så infantile statsvitere og elitesynsere?

Hvordan skal dette kunne ende i noe annet enn en katastrofe?

Forsidebilde AI-generert fra Openart.ai

Les artikkelen direkte på derimot.no

Legg igjen en kommentar