Derimot: Sprengningen av gassledningene. Blir Norge kjent skyldig står vi overfor en landssviksak.

Derimot.no

derimot.no:

Sprengningen av gassledningene.

Konsekvenser av eventuell norsk deltagelse i sprengning av North Stream

Av Northern Light

Blir Norge kjent skyldig 

må hele folket og landet betale prisen for det kanskje bare et par hundre personer har gjort.

En kan bare håpe for det norske folks del, at Seymour Hersch tar feil om Norges deltagelse i sprengningen av Nord Stream. Men foruroligende nok sa talskvinne for det russiske utenriks-departementet, at «vi er ikke overrasket over konklusjonene til den amerikanske journalisten, om Oslos deltagelse i disse sabotasjehandlingene». Urovekkende er det også at talsmannen for den russiske Dumaen uttalte at «det er overlappende funn av Hersch sin rapport og undersøkelser som Russland har gjort i saken». Kilde: Tass. Noe som vil si at russisk etterretning har kommet frem til samme resultat.

Skulle det vise seg at nordmenn var delaktige i udåden, var det kanskje bare 150-250 personer delaktige i godkjenning, planlegging og utførelse. Men det er likevel nasjonen Norge med 5,4 millioner helt uvitende og uskyldige folk som må betale prisen. For det er nasjonen Norge som blir holdt ansvarlig av omverdenen, og må ta ansvar for det de skyldige har gjort.

En krigshandling mot Russland og Tyskland, men russerne er anstendige og vil ha de skyldige tiltalt i en internasjonal domstol og ha erstatning rimelig nok, som Norge må betale sin del av blir Norge kjent skyldig. Det kan hende gassledningene kan repareres ved at seksjonene med sprengte rør byttes ut, og at de deretter kan settes i drift. Men det kan også hende at salt sjøvann har fylt rørene, og svekket dem så de får redusert levetid. Da er det rimelig at Russland krever at et reservert beløp blir gitt til Russland for å dekke kostnadene med fremtidige utskiftninger av rørene, og erstatning for driftstap under utskiftning. Hvis det blir normaliserte forhold mellom Russland og Tyskland, og Tyskland kjøper gass fra North Stream.

Blir Norge kjent skyldig 

vil søksmålene stå i kø:

«Gassledningen ble bygget av selskapet Nord Stream, hvor hovedeier er den store russiske gassprodusenten Gazprom med 51%. Tyske Wintershall Holding eier 15,5%, tyske E.ON Ruhrgas 15,5%, nederlandske Gasunie 9% og franske GDF Suez9 %». Kilde: Google.

Selv om sprengningen skjedde før anlegget ble satt i drift, er det de overståendes eiendom, og alle selskapene vil kreve erstatning.

Kan Norge også da få erstatningskrav for alle konkursene og elendigheten på kontinentet, som den enorme prisøkningen på energi har forårsaket, på grunn av sabotasjen på north Stream? En kan hevde nei, fordi Tyskland var pålagt å ikke kjøpe gass fra North Stream i sanksjons-krigen mot Russland, selv om den var klar til å settes i drift.

Men skulle en internasjonal domstol gi en saksøker medhold i dette, vil det ikke bli ende på søksmålene. Tapene som europeisk industri og næringsliv har hatt, overstiger kanskje allerede verdien på Oljefondet. Norge kan også risikere å bli forhatt av europeiske land og folk, få stempel som terrorstat, og relasjonene på alle plan med kontinentale Europa kan bli ødelagt.

Norge kan da også risikere at Tyskland og Frankrike kutter handelsforbindelsene med Norge. Mye av infrastrukturen i Norge er bygget av og med deler fra selskaper i Tyskland og Frankrike, som for eksempel telekommunikasjon, kraftstasjoner og strømnett. Norge vil da ikke få reparert og vedlikeholdt vitale infrastruktur, og har ikke penger å kjøpe for etter å ha betalt erstatningene.

Blir Norge kjent skyldig 

må Norge vise resolutt handling mot de få hundre skyldige som har fått land og folk i denne situasjonen, skal Norge kunne håpe på tilgivelse fra omverdenen. Deltagelsen i sabotasjen er også forræderi og landssvik. Reaksjonene fra Russland og Europa kan ødelegge Norge, og elendigheten som den for mange ubetalbare prisen på energi forårsaker, vil ta titusener av liv på kontinentet. De skyldige må stilles til rette, og det på et rettersted. Det skal bare være en straff for denne udåden, og det er ikke fengsel.

Innlegget er hentet fra derimot.no sin kommentarspalte

Forsidebilde: Lexica

78 har lest innlegget i dag.
Innlegget er lest totalt 78 ganger.

Post Views: 124

Les artikkelen direkte på derimot.no