Derimot: Sør-Kinahavet: Frontene skjerpes.

Derimot.no

derimot.no:

Det skjer noe hele tiden i Sør-Kinahavet

Av pensjonert oberstløytnant Einar Magnus Ødegård

En av de første nettene i mars forlot en liten filippinsk tankbåt med 800 tonn industriolje den store havna i Batangas på Luzon. Oljen skulle losses i en havn på Stillehavssiden av øya Mindoro som ligger nær. Det vesle skipet gikk ut i Stillehavet der det blåste full storm, og kom i havsnød. 

Et amerikansk skip plukket opp det 20 mann store mannskapet på tankbåten før den sank, og satte folkene på land i amerikanske Subic Bay Naval Station. Etter 5 døgn på havets bunn kom oljelekkasjene fra tankbåtens drivstofftanker, og bistand ble søkt for å lokalisere den. 

Lokale krefter gjør hva de kan for å isolere utslippet på havoverflaten. Japan og Korea har sendt materiell og personell som deltar i arbeidet.

13. mars meldte det filippinske forsvarsdepartement at det planlegges felles patruljering i filippinske områder av Sør-Kinahavet sammen med amerikanske fartøyer innen forsvarsavtalen Enhanced Defence Cooperation Agreement (EDCA).

14. mars uttaler Kinas utenriksdepartemet: 

Et tiltagende militært samarbeid med USA viser at Filippinene er på veg inn under USAs fulle kontroll, og vil merke konsekvensen av sin gjerning.

Tolkning: Filippinene er blitt påtvunget å delta på USAs side i det aktuelle forhold Kina-USA, annet kan ikke være årsaken til det plutselig oppståtte maritime ‘samarbeidet’.

Under møtet 3. januar 2023  i Beijing mellom Kinas president Xi og Filippinenes president Marcos, ble samarbeid om stor felles økonomisk virksomhet på Filippinene avtalt. President Xi uttalte også håpet om å starte felles utvinning av olje.

Den brå endringen til at Filippinene nå går i spann med USA er beviselig ikke hva president Marcos ønsker. I lys av at USA påtvinger Filippinene sin egen vilje, er det selvfølgelige at USA stiller med personell og materiell for å begrense oljeutslippet fra den havarerte tankbåten. 

At Kina ikke vil delta har sin åpenbare årsak. 

Frontene skjerpes av USAs aggressive adferd.

Forsidebilde: Lexica

Les artikkelen direkte på derimot.no