Derimot: CO2 har blitt gjort til syndebukken for klimaendringer: Klimafølsomheten er en størrelse som ikke finnes! – Derimot

Derimot.no

derimot.no:

Av Erik Bye

Klimafølsomheten er i følge teorien, den virkningen en dobling av CO2-nivået vil ha på den globale temperaturen.

Men, klimafølsomheten, slik den er definert i sammenheng med klimaendringer, finnes ikke. Helt siden den første Hovedrapporten til IPCC ble utgitt, FAR (AR1), har alarmistene operert med en størrelse i området 4-6˚C. Altså at en fordobling av CO2-nivået i atmosfæren vil gi en temperaturøkning på 4 til 6 grader C. I følge AR6 (den siste hovedrapporten fra IPCC) vil temperaturen nå øke med 3˚C når CO2-nivået dobles i atmosfæren.

Her er en kortfattet beskrivelse av de to typer klimafølsomhet vi snakker om, TCR og ECS:

Den umiddelbare temperaturutviklingen som følger av økning i klimapådriv (utslipp), kalles transient klimarespons (TCR). På grunn av de tregere elementene i klimasystemet som hav og landis, vil temperaturen fortsette å stige inntil den er i likevekt med pådrivet. Denne likevektsstørrelsen kalles likevekstfølsomhet (ECS). Det er ECS vi snakker om i denne sammenheng og som det er IPCC angir.

I tillegg til de verdiene som IPCC opererer med, foreligger det beregninger langt ned mot 0˚C:

Garvais (2021): Climate Sensitivity and Carbon Footprint

Det er imidlertid ingen som har vært i stand til å bestemme eller å observere denne størrelsen nøyaktig og i følge Clark, er den, i tråd med falsifiseringen av Arrhenius, også falsifisert:

Clark (2009):

A Null Hypothesis For CO2

I følge Harald Yndestad, er klimafølsomheten en størrelse alarmistene har funnet på, for å skape rot og virvar i klimadebatten (personlig melding fra ham).

Foreløpig er det altså ingen som har observert klimafølsomheten, ingen har klart å estimere den korrekt, og det er ingen vitenskapelige indikssjoner på at størrelsen eksisterer.

Dette er også omtalt hos Klimarealistene:

Bagatellmessig klimafølsomhet

Se oversikten i bildet under som viser at forslagene til verdi stadig nærmer seg null.

Forslagene til verdi for klimafølsomheten synker stadig.

Les artikkelen direkte på derimot.no

Legg igjen en kommentar