Derimot: Smelter isen på polene?Øyer som klimaalarmistene sa ville forsvinne på grunn av stigende havnivå har vokst i størrelse – Derimot

Derimot.no

derimot.no:

Av Chris Morrison.

Et landareal som tilsvarer Isle of Wight har blitt lagt til 13 000 øyer rundt om i verden bare de siste 20 årene. Dette faktum med en økning på 369,67 kvadratkilometer har nylig blitt oppdaget av en gruppe kinesiske forskere, som analyserer både overflate- og satellittbilder. Forskerne fant på tre tiår frem til 2020 var det en netto økning på 157,21 km2.

Funnene motbeviser klima-alarmister påstander om at stigende havnivå forårsaket av mennesker vil få mange øyer til å forsvinne kort tid. Ved hjelp av slike skremselstaktikker, som vi har sett i mange andre tilfeller, gjøres desperate forsøk på å skremme folk til å akseptere galskapen ved Net Zero.

Forskerne sa at dataene deres antydet at havnivåstigning ikke har vært en utbredt årsak til erosjon for øyene i de studerte regionene. «For tiden regnes det som en av de medvirkende årsakene til stranderosjon, men ikke den dominerende», forklarte de. Det er unødvendig å si at ingenting av dette vil stoppe klimahysterikere i både hovedstrømpresse og politikken. The Guardian uttalte at stigende hav vil sluke mer enn bare landareal. «Det vil drepe hele språk», la de til, og fremhevet effekten på stillehavsøyer som Tuvalu.

Emosjonelt klimaalarmist utspill, men det ser heldigvis ikke ut til å gjelde Tuvalu. En fersk studie fant at de 101 øyene i øyriket Tuvalu hadde vokst med 2,9 %. Forskerne observerte at til tross for stigende havnivå, har mange strandlinjer i Tuvalu og nærliggende Stillehavsatoller opprettholdt relativ stabilitet, «uten vesentlige endringer». En omfattende ny undersøkelse av data om 30 atoller i Stillehavet og Det indiske hav med 709 øyer, fant at ingen av dem hadde mistet landareal. Videre, la forskerne til, er det data som viser at 47 rev-øyer har økt i størrelse eller holdt seg stabile i løpet av de siste 50 årene.

Maldivene er ett av en rekke områder som har sett nylig økning i landmasse. Andre områder inkluderer den indonesiske skjærgården, øyer langs den indokinesiske halvøykysten og øyer i Rødehavet og Middelhavet. Spesielt var det kysten på den indokinesiske halvøya som hadde den største gevinsten, med en økning på 106,28 km2 i løpet av 30-årsperioden. Av de 13 000 øyene som ble undersøkt, fant forskerne at bare rundt 12 % hadde opplevd en kystlinjeforskyvning, med nesten like mange som opplevde enten økning eller minskning.

Forskerne finner mange årsaker til at øyer kan vokse i størrelse til tross for små årlige økningene i havnivået som er sett i mange deler av verden. Det bemerkes at øyas kystlinjer stadig endres på grunn av faktorer som tidevann, vind, hydrodynamikk nær kysten og transport av sedimenter. På bebodde øyer kan menneskelig aktiviteter som fiskeoppdrett og landgjenvinning være en faktor.

Selvfølgelig kan menneskers handling ha en rekke utilsiktede konsekvenser, særlig utvinning av koraller og nedbryting av naturlige vannbarrierer. Øystater som Maldivene har ikke vært sene med å komme med krav om «klimaerstatning» fra innbyggere i den industrialiserte verden som har fått skyldfølelse.

Men turisme har dramatisk økt inntektene på Maldivene til industrilandnivå i en tid da lokalbefolkningen har utvunnet koraller i industrielle mengder for å bygge havner, flyplasser og feriesteder. I prosessen har livet i havet gått tapt, og øyene er ofte mindre beskyttet mot stormbølger som nå kan slå direkte på strandlinjen. Nylig anklaget en gruppe forskere og økonomer at korallgruvedrift «har resultert i massiv forringelse av grunne rev, med store negative konsekvenser for beskyttelsen av kysten».

De kinesiske funnene er viktige for å bidra til å avvise påstanden, om at mange lavtliggende øyer ganske enkelt vil forsvinne under bølgene i nær fremtid på grunn av menneskeskapte klimaendringer. De viser hvordan endringer av strandlinjene er en vedvarende og pågående prosess, som er gjenstand for mange naturlige og menneskelige påvirkninger. De fleste øyene som brukes til klimaskrekkpropaganda som Tuvalu og Maldivene har økt i størrelse i det siste, og er neppe egnet til å piske opp frykten for en påstått klima-«nødsituasjon». Havnivåstigning er ikke en årsak til de skiftende kystene, sier forskerne.

Fra The Daily Sceptic, publisert 6 april 2024.
Oversatt fra engelsk og forkortet. Linker i orginalartikkelen. Oversatt av Northern Light.
Morrison er redaktør for The Daily sceptic.
Orginalartikkel: Islands That Climate Alarmists Said Would Soon “Disappear” Due to Rising Sea Found to Have Grown in Size.

Forsidebilde: Lexica

Les artikkelen direkte på derimot.no

Legg igjen en kommentar