Derimot: Russland skjerper tonen.Nato-tropper i Ukraina vil være et skritt før full-skala verdenskrig. – Derimot

Derimot.no

derimot.no:

Holdningen til Nato skjerpes nå på russisk side, slik dette innlegget under forteller. Med franske tropper i Ukraina omgjøres konflikten til en direkte Nato-Russland krig. En vil naturligvis prøve å bagatellisere dette i vest slik en gjør med all opptrappingen fra Nato når det som skulle knekke Russland ikke virker. Først skulle de ikke sende hverken det ene eller det andre, men så må de gjøre det likevel fordi Ukraina taper krigen. Neste opptrapping er direkte Nato-soldater etter at frivillige og leiesoldater var for lite og utilstrekkelig.

Men den russiske siden lærer også, selv om jeg synes de lærer noe seint. De må forstå at det er psykopater som er ledere i vest. Uten en fullstendig hensynsløs grunnholdning som nå er utgangspunktet for all karriereklatring kommer en ikke frem til ledende stillinger i dette systemet hvor hensynsløshet og amoralitet er viktigere egenskaper enn fagkunnskaper og faglig dyktighet.

Skal en klatre i dette systemer må en være villig å tråkke på mange andre som også vil opp.

En demokratisk grunnholdning er direkte i strid med klatring i et slikt system, for med folk med slike holdninger kan en risikere at det taes hensyn til befolkningens behov og interesser når beslutninger skal gjøres.

Slike ledere vi har fått i Nato-zonen forstår bare maktens språk og på russisk side er det på tide å ta hanskene av og vise dem hva det betyr. Våre Nato-ledere oppfatter samtaler og forhandlinger som tegn å svakhet og ikke som tegn på fornuft og rimelighet. De gjør bare kompromisser når de er tvunget til det og de gir ingenting ved dørene.

I Norge har vil ledere som har underkastet oss denne makten. De står på gangen når beslutninger taes og følger ordre og lystrer blindt. De tjener helt andre interesser enn det som vårt land er tjent med. Er Norge tjent med en krig mot Russland på grunn av Ukraina? Men det er veien vi nå ledes inn mot. Jeg tror vesten skal være glad for at det er Putin som er sjefen i Russland.

Knut Lindtner
Redaktør

«Ta ingen NATO-fanger», sier Medvedev.

Alle vestlige soldater i Ukraina vil bli behandlet som fiender, sier den tidligere russiske presidenten.

Det bør bli tilbudt dusører for å ha drept NATO-soldater hvis de har vært utplassert i Ukraina for å kjempe mot russiske tropper, sa den tidligere presidenten Dmitry Medvedev på torsdag. I en post på sosiale medier angriper han Kievs vestlige støttespillere.

Dmitrij Anatoljevitsj Medvedev er en russisk politiker. Han var Russlands tredje president og tok over etter Vladimir Putin 7. mai 2008. Han ble 7. mai 2012 etterfulgt som president av Vladimir Putin og overtok dagen etter som statsminister. Wikipedia

Han argumenterer med at «de tror verden består av idioter» dersom de tror at det å sende utenlandske styrker til Ukraina ikke vil føre til en farlig opptrapping. Dersom NATO-soldater ender opp i Ukraina vil de ikke få få noen ikke-kjempende status.

«De vil være en del av de regulære styrkene som kjemper mot oss. Derfor vil vi betrakte dem som fiender».

Medvedev er nå nestformann i Russias Security Council. Han skriver: «Vi kommer ikke til å ta noen fanger. De høyeste belønningene må bli gitt til de som dreper en NATO-soldat». Russiske forretningsmenn og aktivister har tidligere delt ut dusør for å ha ødelagt vestlig-produserte tanks i Ukraina. 

Ideen om å få NATO-støvler til bakken i Ukraina har gjentatte ganger blitt løftet fram av den franske presidenten Emmanuel Macron. Han argumenterer med at «alle alternativer må være mulige». Han understreker likevel at Paris ikke har noen slike planer. 

Moskva har gjentatte ganger advart mot utplassering av NATO-tropper i Ukraina. Det vil føre til at USA-blokken vil stå på kanten til en fullstendig konflikt med Russland. President Vladimir Putin har tidligere advart om at dette vil være «bare kort skritt unna en full-skala verdenskrig».

Forsidebilde: iStock

Les artikkelen direkte på derimot.no

Legg igjen en kommentar