Derimot: Regi Enerstvedt: Hvorfor støtter kristen-Norge det voldelige islam? – Derimot

Derimot.no
Derimot: Regi Enerstvedt: Hvorfor støtter kristen-Norge det voldelige islam? – Derimot

derimot.no:

Regi Enerstvedt døde for syv år siden, men pennen hans var skarp til det siste. Det er noe denne artikkelen vitner om. Han har gitt ut en rekke bøker og de fleste er ikke kjente, dessverre. De fortjener virkelig et større publikum.

Særlig vil jeg anbefale hans 3 bøker om Mennesket. Jeg vet ikke om de lenger foreligger fra forlaget, men de var etter min mening langt forut for sin tid. (1: Mennesket i et fylogenetisk og ontogenetisk perspektiv. 2: Kjønn og personlighet. 3: Mennesket som virksomhet.)

I denne artikkelen som vi har publisert tidligere tar han han opp det pussige forholdet at kristne i Norge støtter de som massakrerer kristne i Midt-Østen og Syria. De støtter ikke sine trosfeller der og heller ikke alle de tolerante muslimene i regionen. Disse synspunktene han her legger frem er til ettertanke.

Knut Lindtner

Jeg har fordommer mot islam

Av Regi Theodor Enerstvedt

Jeg innrømmer å ha fordommer mot islam. Ikke fordi jeg for en muslim er ikke-troende – kafir. All tenkning er basert på tro om de siste spørsmål. Og vi plikter rett og slett å være tolerante overfor andre forståelser enn våre egne. Skulle vi forfølge, fengsle, drepe fordi vi hadde et forskjellig syn på om det er en skaper eller ikke? Absurd.

En av mine fordommer var: Jeg trodde ikke at et fredelig og tolerant islam var mulig. Syria har overbevist meg om det motsatte. Da jeg begynte å sette meg inn i krigen i Syria, forsto jeg at denne fordommen måtte forkastes. Når virkeligheten setter seg på bordet, må man tenke om. Jo mer jeg fant ut, desto mer skjønte jeg at det store flertall av muslimer i Syria er fredelige og tolerante mennesker. Jeg så at det i de offentlige institusjoner og det offentlige liv var mennesker av forskjellige strømninger – nei, det var ikke bare alawitter, det var kristne, sunnier, og sekulære også – overalt i fordragelighet og fred. Muslimene var i flertall, men de viste stor forståelse for andre troende. Kirker og moskéer lå side om side i byene. Ikke-troende var det mindre toleranse for, men det gjelder i mange ikke-muslimske land også.

Ahmad Badreddin Hassoun

Ahmad Badreddin Hassoun, stormuftien i Syria, har gjort et sterkt inntrykk på meg. Jeg har lest om ham, og sett intervjuer med ham. Hans klokskap og åpenhet forbløffet meg og ga meg ny innsikt. Forfølgelse av ikke-troende var fremmed for ham. Fundamentalistene ville drepe ham, men lyktes ikke. Hans sønn var – om jeg har forstått det rett – upolitisk. Men siden fundamentalistene ikke klarte å drepe Hassoun, drepte de sønnen hans i stedet. I et intervju ble Hassoun spurt om han kunne tilgi hans sønns mordere. Ja, sa han, det kunne han, men ikke de som sto bak dem. Og vi vet hvem det er – USA, Israel, Saudi-Arabia, Qatar, Tyrkia – og imperiets lydriker Norge m.fl.

Selvfølgelig er alle muslimer i Syria forskjellige – med sine individuelle syn og fordommer som oss alle. Det store flertall er likevel et eksempel ikke bare for alle muslimer, men for alle troende og ikke-troende. De bidro til at jeg kunne holde fast ved noe vesentlig: Fred og vennskap mellom folk av alle slag og troer er mulig, hva som er «det høyeste», skal snakkes om i en åpen samtale.

Og så kommer tre alvorlige spørsmål – og svar som bør diskuteres:
1. Hvor har de norske kristne vært i forhold til det som skjer i Syria? Har de forsvart fredens og toleransens islam i Syria? Nei, de har forsvart Israel i dets skjulte og åpne støtte til voldens islam, i dets forsøk på å stykke opp og ødelegge dette Syria. At de gjennom det også har forrådt sine kristne søstre og brødre i Syria, vekker bare forakt og avsky hos mennesker som ennå har et snev av moral tilbake. Nå finnes snart ikke kristne igjen i de arabiske land, og en kan spørre: Kristne i Norge og andre ødeleggerland, er de kristne lenger?

Hvorfor forsvarer ikke de kristne fredens og toleransens islam i Syria? hvorfor støtter de Israel og intoleransens islam?
  1. Hvor har de norske muslimene vært, og hvor er de, i forhold til det fredelige og tolerante islam og det voldelige islam? Tar jeg feil når jeg påstår: De er tause, ja, mer enn det, de støtter, både i det skjulte og åpent, voldens og intoleransens islam.
  1. Hvor har det som kaller seg «venstresiden» i Norge vært i forhold til Syria? Har de forsvart den ikke-voldelige motstanden fra de syriske sosialister, kommunister og andre mot de herskende i Syria? Har de støttet fredens og toleransens islam? Nei, flertallet av dem har hele tiden støttet voldens islam. Hva de herskende økonomiske og politiske eliter i Norge har gjort, trenger vi ikke spørre om. Det er bare å sjekke hva deres foresatte i Washington ber dem om å gjøre. Ingen forbrytelse er for stor for dem.

Bilder m/tekst: Knut Lindtner

Denne artikkelen er publisert tidligere på derimot.no

Les artikkelen direkte på derimot.no

Legg igjen en kommentar