Derimot: Orderudsaken:Uten oppklaring blir den et spøkelse. – Derimot

Derimot.no
Derimot: Orderudsaken:Uten oppklaring blir den et spøkelse. – Derimot

derimot.no:

Orderudsaken igjen

Av Jan Hårstad

Jeg kan ikke si annet enn at jeg holdt på å ramle av stolen da Tor Sandberg la fram sin årelange etterforskning i dag av Orderud-drapene. Her grøtes  alt ytterligere til ved å blande inn den Kosovo-albanske maffian i saken.

En fristes til å spørre om Sandberggruppa har glemt hvordan den årelange Balkankrigen startet? Det var i spørsmålet om Kosovos frigjørelse fra Jugoslavia og eventuell sammengåing med Albania.

Alle Natos etterretningstjenester sendte penger og våpen til den albanske bevegelsen som – det var de fleste eksperter enige i – hadde tette og nære relasjoner til den klanbaserte albanske Mafian. Som allerede på dette tidspunkt hadde et internasjonalt ry for å være ekstremt brutal med narkotika som hovedbeskjeftigelse.

I Serbia skjedde det at deres mest kjente kriminelle nettverk, ARKAN, stilte seg til disposisjon for Hæren og etterretning. Special operations.

De så på alliansen Nato og Albansk politikk/Mafia som hovedfienden og ifølge tysk etterretning hadde de lagt planer for likvideringer av prominente krigspådrivere fra Nato internasjonalt.

Per Paust og Anne Orderud Paust jobbet på høyeste nivå med norsk deltagelse i Natokrigen. Det endte med at Telemarkbataljonen ble sendt dit blant annet, men det var hemmeligstemplete saker.

Det interessante før Orderud-massakren i mai 1999 var at i juli 1998 ble det funnet sprengstoff under Per Pausts bil. Og en gassbeholder utenfor ekteparets leilighet i Oslo  i august 1998. Alt dette skulle bidra til en forståelse av at saken hadde internasjonale dimensjoner.

Den dagen en fant ut hvem som styrte dette, ville det lette oppklaringen på Orderud for det er en og samme sak. Noen var ute etter Per Paust og Anne Orderud Paust og hvorfor skulle det ha noe som helst med kosovoalbanere å gjøre som var et underbruk av Natos etterretningstjenester?

Forsidebilde: Stefano Pollio

Les artikkelen direkte på derimot.no

Legg igjen en kommentar