Derimot: Oberst MacGregor: Vår politikk har ført til at Ukraina nå ødelegges fullstendig.

Derimot.no

derimot.no:

Oberst MacGregor:

I et nytt intervju med oberst Douglas MacGregor blir han først spurt om hvilke krefter som ønsker denne konfrontasjonen med Russland. Han sier at det er de samme kreftene i USA som initierte krigene på Balkan, som startet krigene i Afghanistan og Irak og som stod bak den forferdelige destabiliseringen og ødeleggelsen av en en rekke stater i Midt-Østen.

Målet deres med denne direkte konfrontasjonen med Russland er ikke bare regime-endring i Russland men å stykke landet opp slik at dette utrolig rike landet kan plyndres. De prøvde seg på denne voldtekten av Russland (det globale finansieringssystemet, kapitalkreftene, overs.) allerede på 1990-tallet men ble stoppet av Vladimir Putin som blokkerte plyndringen av landet.

For å få folk med på krigen skapte vi et nytt 1936 med Putin som den nye Hitler.

Putin har i en årrekke advart mot å flytte Nato stadig nærmere den russiske grensen med ballistiske missler. Våre ledere har ment at Russland har vært svake. Vi har kunnet presse dem både politisk, økonomisk og militært, har USAs ledelse tenkt.

Det ledelsen i USA har satt i verk er egentlig en ny type imperialisme de siste 30 årene og Russland er deres siste offer.

Et av de viktigste spørsmålene blir fullstendig oversett som henger sammen med dette: Hvorfor har vi åpne grenser? Hvorfor forsvarer ikke våre soldater våre grenser, men befinner seg i Europa?

Vi lovet russerne ikke å flytte Nato-grensene østover. Vi løy. Putin prøvde å få forhandlinger så seint som desember 2021 for å få Ukraina nøytralt. Vi lo av han. Vi sa at vi ikke hadde ondsinnet hensikter, men hvorfor rustet vi Ukraina opp og dyrket frem russerhatet?

Zelenski vant valget på programmet om «Fred med Russland!» Etter valget snudde han 180 grader og ble den største russer-hateren de hadde hatt. Han var sjøl russisktalende da han ble valgt og måtte lære seg ukrainsk i ettertid.

Vi oppmuntret dem til krig mot Russland uten å forstå hvem vi stod overfor. Russland ville bruke silkehånd til å begynne med, men vi oppfattet det som et tegn på svakhet. Nå har de tatt frem jerneven fordi det gikk opp for dem at det var ingen i vest å forhandle med. Og nå blir Ukraina ødelagt. Ukraina sleper nå 16 år gamle gutter til fronten.

På spørsmålet om tanks sier MacGregor at spørsmålet ble oppblåst, men når det kom til stykke er det nesten ingen som vil sende sitt mest avanserte panzer til Ukraina. Moderne krigføring gjør dessuten panzer mindre viktig enn tidligere.

Russlands nye krigføring gjør tanks overflødige. Med høypresisjons-våpen, presis etterretning med droner og satellitter vil ikke tanks overleve lenge på slagmarken. Russlands militærmaskin ruller langsomt frem som en dampveivals og utsletter alt foran seg. Derfor har Ukraina noen utrolig høye tapstall, fra 160 000 til 200 000 drepte og fra 400 000 til 500 000 sårete.

Ukraina er ødelagt og det er USA som står bak dette. Det er en katastrofe. Vi dreper ukrainerne og den ukrainske staten.

USA har ingen sjanse på det eurasiatiske kontinentet. Vi er en sjø-og luft-makt, men våre bakkestyrker er ynkelig små. Privat vet nok ledelse i det Hvite Huset at de har tapt, men å erkjenne dette offentlig sitter langt inne. Deres mål har vært ødeleggelsen av Russland, en absurd målsetting. Derfor er situasjonen fortsatt farlig.

Sammenfatningen av dette intervjuet er gjort at derimot.no sin redaksjon

Forsidebilde: iStock

151 har lest innlegget i dag.
Innlegget er lest totalt 151 ganger.

Post Views: 205

Les artikkelen direkte på derimot.no